Maya Tzolkin

 

Met haar 20 Zonnezegels:

<<< click image to enlarge >>>

De Maya Tzolkin is de Galactische Kalender van de Maya's en bestaat uit een cyclus van 260 dagen. Tzolkin betekent letterlijk de telling van kin (=dagen). De kalender is samengesteld uit 13 getallen (Tonen) en 20 iconen (Zonnezegels), die gecombineerd geven 260 mogelijkheden. Elke dag heeft een andere combinatie van Toon, Kin en Zonnezegel. De combinatie geeft je een beeld van de beweging in je leven en je innerlijke kracht. Wat de westerse astrologie is, is de Tzolkin dat voor de Maya's... alleen is de Tzolkin veel specifieker. Op deze internetsite zie www.Tzolkin.be/flash.php kunt u uw Zonnezegel uitrekenen en als u dan weer op deze site terug komt vind u hieronder een uitgebreide affirmatie die daarbij past. Want alle mensen hebben via hun geboortedatum, hun eigen positie in de Tzolkin. Aan de hand van je geboortedatum wordt dus je geboortekin bepaald. De berekening die hieraan ten grondslag ligt is onafhankelijk van de tijdstip van je geboorte. Om te weten te komen wat jouw kinwaarde is en welke creatieve kracht, scheppingskracht en dynamiek vanuit de Tzolkin bij je geboorte hebt meegekregen en wat dit allemaal voor jou betekent... dat kan je op deze site vinden.

Zonnezegel 1: Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 2: Witte Wind – Ik’ (iek’)...

Affirmatie: Ik ben IK; Wind: ik ben je levensadem en geest. Ik inspireer je om je eigen waarheid en werkelijkheid te creëren .
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 3: Blauwe Nacht – Ak’b’al (‘ak’bal)...

Affirmatie: Ik ben AKBAL, Nacht; ik ben je plek van het mysterie en onderbewustzijn. Ik geef je dromen en stilte.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 4: Geel Zaad - K’an...

Affirmatie: Ik ben K’AN; Zaad; ik ben je creativiteit en sexualiteit. Ik geef je groeikracht en voortplanting.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 5: Rode Slang - Chikchan (tsjieek'tsjan)...

Affirmatie: Ik ben CHIKCHAN, SLANG; ik ben je levenskracht en lichaamswijsheid. Ik geef je passie en verlangen.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 6: Witte Wereldoverbrugger Kimi (kiemie)...

Affirmatie: Ik ben KIMI en/of CIMI; WERELDOVERBRUGGER (kiemie); ik ben je vermogen tot overgave en loslaten. Ik ben je vergeving en bevrijding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 7: Blauwe Hand - Manik' (manieek')...

Affirmatie: Ik ben MANIK'; HAND; ik ben je artistieke en helende vaardigheden. Ik geef je schoonheid en volbrenging.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 8: Gele Ster - Lamat (la mat')...

Affirmatie: Ik ben LAMAT; STER; ik wijs je de weg. Ik breng je helderheid en harmonie.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 9: Rode Maan - Muluk (moe'loek)...

Affirmatie: Ik ben MULUK; MAAN; ik ben je gevoel en bewustzijn. Ik breng je je herinnering aan Hunab K'u (god).
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 10: Witte Hond - Ok (oohk)...

Affirmatie: Ik ben OK; HOND; ik ben je vermogen tot liefhebben en opnieuw beginnen. Ik breng je loyaliteit en hulpvaardigheid.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 11: Blauwe Aap - Chuwen (tsjoe'wen)...

Affirmatie: Ik ben CHUWEN; AAP; ik ben je spontaniteit en het magische kind. Ik breng je humor en plezier.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 12: Gele Mens - Eb' (eb)...

Affirmatie: Ik ben EB'; MENS; ik ben je vrije wil... zeg het maar... ik geef je de rijkdom om je eigen weg te gaan.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 13: Rode Hemelwandelaar - B'en (ben)...

Affirmatie: Ik ben B'EN; HEMELWANDELAAR; ik ben je boodschapper van het licht. Ik breng je het vermogen om door tijd en ruimte te reizen.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 14: Witte Tovernaar - Ix (iee'sj)...

Affirmatie: Ik ben IX; TOVENAAR; ik ben je weten vanuit je hart... je sjamaan... ik breng je in overeenstemming met de goddelijke wil.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 15: Blauwe Adelaar - Men (men)...

Affirmatie: Ik ben MEN; ADELAAR; ik ben je vermogen om relaties en verbindingen aan te gaan vanuit onafhankelijkheid. Ik breng je visie en zelfvertrouwen.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 16: Gele Krijger - Kib' (kieb)...

Affirmatie: Ik ben KIB'; KRIJGER; ik ben je innerlijk weten en wijsheid. Ik breng je met gracieuze kracht naar de overkant.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 17: Rode Aarde - Kab'an (kah bam)...

Affirmatie: Ik ben KAB'AN; AARDE; ik ben je gronding en bescherming. Ik breng je aarde-kracht en kristal-healing.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 18: Witte Spiegel - Etz'nab' (etzz'nab)...

Affirmatie: Ik ben ETZ'NAB'; SPIEGEL; ik zie je schaduwkanten onder ogen. Ik breng je zuiverheid en tijdloosheid.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 19: Blauwe Storm - Kawak (kawak)...

Affirmatie: Ik ben KAWAK; STORM; ik breng onrust om te zuiveren. Ik activeer je lichtlichaam en breng je tot transformatie.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 20: Gele Zon - Ajaw (aaghauw)...

Affirmatie: Ik ben AJAW; ZON; ik ben je toegewijde en christusbewustzijn. Ik breng je onvoorwaardelijke liefde en eenheid.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

 

Overzicht Tonen:
Magnetische Toon van Doelstelling = toon 1.
Lunaire Toon van Uitdaging = toon 2.
Elektrische Toon van Dienstverlening = toon 3.
Zelfbestaande Toon van Vorm = toon 4.
Boventoon Toon van Uitstraling = toon 5.
Ritmische Toon van Gelijkheid = toon 6.
Resonante Toon van Afstemming = toon 7.
Galactische Toon van Integriteit = toon 8.
Solaire Toon van Intentie = toon 9.
Planetaire Toon van Manifestatie = toon 10.
Spectrale Toon van Bevrijding = toon 11.
Kristallen Toon van Samenwerking = toon 12.
Kosmische Toon van Aanwezigheid = toon 13.

TOON 1; De Magnetische Toon van Doel!
Kracht: doelstelling. Het aantrekken van energie; verenigen; doelen stellen; een idee wordt geboren, iets nieuws beginnen; in het middelpunt van de belangstelling durven en kunnen staan.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 2; Lunaire Toon van Uidaging!
Kracht: uitdagingen aangaan. Polariseren; stabiliseren; uitdaging vaststellen; verder kijken dan je neus lang is; de andere kant of de achterkant van dingen kunnen zien.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 3; Elektrische Toon van Dienstbaarheid!
Kracht: dienstverlening. Mensen activeren, de boel in beweging brengen; verbinden van polariteit; oplossingen vinden in conflicten; je dienstverlening kennen en aanbieden.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 4; Zelfbestaande Toon van Vormbepaling!
Kracht: vormbepaling. De juiste vorm vaststellen; definiëren; meten; plan opstellen; concept schrijven; ideeën vertalen.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 5; Boventoon Toon van Uitstraling!
Kracht: zekerheid uitstralen. Versterking bieden; krachten oproepen; bekrachtigen; resources aanwenden; benadrukken en uitstralen van wat is opgestart.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 6; Ritmische Toon van Gelijkheid!
Kracht: gelijkheid brengen. Organiseren, regelen, ordenen; evenwicht vinden; ritme aangeven; alles op zijn tijd.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 7; Resonante Toon van Afstemming!
Kracht: afstemmen. Kanaliseren; inspireren; teamafstemming; het onzichtbare zichtbaar maken.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 8; Galactische Toon van Integriteit!
Kracht: integer zijn. Harmoniseren; modelleren; integriteit behouden; inhoud en vorm met elkaar in overeenstemming brengen; geest en lichaam op elkaar afstemmen.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 9; Solaire Toon van Intentie!
Kracht: volbrengen vanuit en met de juiste intentie. Laten doorstromen; realiseren;mobiliseren; voleindigen van de oorspronkelijke doelstelling.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 10; Planetaire Toon van Manifestatie!
Kracht: manifesteren. Perfectioneren; produceren; gestalte geven; product maken; vormgeven; iets af maken.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 11; Spectrale Toon van Bevrijding!
Kracht: bevrijden. Ontbinden; loslaten; laten gaan; zien wat onzuiver is, wat niet klopt, wat dissonant is en dit lostrillen of lospeuteren; schaduwkanten durven (laten) zien.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 12; Kristalle Toon van Samenwerking!
Kracht: samenwerken. Toewijden, toegewijd zijn; universeel maken; het overzicht hebben; coöperatief zijn; alles bijeen kunnen brengen.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 13; Kristalle Toon van Samenwerking!
Kracht: aanwezig zijn, hier en nu. Voort laten duren; overdragen; transcenderen; ontstijgen; naar een hoger plan tillen; ruimte maken voor iets nieuws.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

Het Galactisch Epos van Vrije Wil:

Kin 1: Rode Magnetische Draak (Toon 1).
Ik verenig om te koesteren
Zijn aantrekkend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij
Een uitgebreide zegel affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".
Toon 1 is de Magnetische Toon van Doel en een volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 2: Witte Lunaire Wind (zie Toon 2).
Ik polariseer om te communiceren
Adem stabiliserend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 3: Blauwe Elektrische Nacht
Ik activeer om te dromen
Intuïtie verbindend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 4: Gele Zelfbestaande Zaad
Ik definieer om te richten
Gewaarzijn metend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 5: Rode Boventoon Slang
Ik bekrachtig om te overleven
Ínstinct oproepend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Kin 6: Witte Ritmische Wereldoverbrugger
Ik organiseer om gelijk te maken
Mogelijkheid balancerend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 7: Blauwe Resonante Hand
Ik kanaliseer om te weten
Heelwording inspirerend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 8: Gele Galactische Ster
Ik harmoniseer om te verfraaien
Kunst modellerend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

Kin 9: Rode Solaire Maan
Ik pulseer om te zuiveren
Stroming realiserend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Kin 10: Witte Planetaire Hond
Ik perfectioneer om lief te hebben
Loyaliteit producerend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid
Ik ben een polaire Kin
Ik breid het witte galactische spectrum uit

Kin 11: Blauwe Spectrale Aap
Ik los op om te spelen
Íllusie vrijlatend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 12: Gele Kristallen Mens
Ik draag op om te beïnvloeden
Wijsheid universeel makend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van opbloei

Kin 13: Rode Kosmische Hemelwandelaar
Ik verdraag om te onderzoeken
Waakzaamheid transcenderend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Kin 14: Witte Magnetische Tovenaar
Ik verenig om te betoveren
Ontvankelijkheid aantrekkend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 15: Blauwe Lunaire Adelaar
Ik polariseer om te creëren
Geest stabiliserend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 16: Gele Elektrische Krijger
Ik activeer om te bevragen
Onbevreesdheid verbindend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 17: Rode Zelfbestaande Aarde
Ik definieer om te ontwikkelen
Synchroniciteit metend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Kin 18: Witte Boventoon Spiegel
Ik bekrachtig om te reflecteren
Orde oproepend
Ik bezegel de matrix van eindloosheid
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van dood

Kin 19: Blauwe Ritmische Storm
Ik organiseer om te katalyseren
Energie balancerend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 20: Gele Resonante Zon
Ik kanaliseer om te verlichten
Leven inspirerend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van vrije wil
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 21: Rode Galactische Draak (Toon 8).
Ik harmoniseer om te koesteren
Zijn modellerend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 8; Galactische Toon van Integriteit!
Kracht: integer zijn. Harmoniseren; modelleren; integriteit behouden; inhoud en vorm met elkaar in overeenstemming brengen; geest en lichaam op elkaar afstemmen.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 22: Witte Solaire Wind
Ik pulseer om te communiceren
Adem realiserend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 23: Blauwe Planetaire Nacht
Ik perfectioneer om te dromen
Intuïtie producerend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 24: Geel Spectraal Zaad
Ik los op om te richten
Gewaarzijn vrijlatend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 25: Rode Kristallen Slang
Ik draag op om te overleven
Instinct universeel makend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Kin 26: Witte Kosmische Wereldoverbrugger
Ik verdraag om gelijk te maken
Gelegenheid transcenderend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 27: Blauwe Magnetische Hand
Ik verenig om te weten
Heelwording aantrekkend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 28: Gele Lunaire Ster
Ik polariseer om te verfraaien
Kunst stabiliserend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 29: Rode Elektrische Maan
Ik activeer om te zuiveren
Stroming verbindend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Kin 30: Witte Zelfbestaande Hond
Ik definieer om lief te hebben
Loyaliteit metend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van dood
Ik ben een polaire Kin
Ik zet het witte galactische spectrum om

Kin 31: Blauwe Boventoon Aap
Ik bekrachtig om te spelen
Illusie oproepend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid dor de kracht van zelfopwekking

Kin 32: Gele Ritmische Mens
Ik organiseer om te beïnvloeden
Wijsheid balancerend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 33: Rode Resonante Hemelwandelaar
Ik kanaliseer om te onderzoeken
Waakzaamheid inspirerend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Kin 34: Witte Galactische Tovenaar
Ik harmoniseer om te betoveren
Ontvankelijkheid modellerend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 35: Blauwe Solaire Adelaar
Ik pulseer om te creëren
Geest realiserend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 36: Gele Planetaire Krijger
Ik perfectioneer om vragen te stellen
Onbevreesdheid producerend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van opbloei

Kin 37: Rode Spectrale Aarde
Ik los op om te ontwikkelen
Synchroniciteit vrijlatend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 38: Witte Kristallen Spiegel
Ik draag op om te reflecteren
Orde universeel makend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 39: Blauwe Kosmische Storm
Ik verdraag om te katalyseren
Energie transcenderend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 40: Gele Magnetische Zon
Ik verenig om te verlichten,
Leven aantrekkend.
Ik bezegel de matrix van universeel vuur,
Met de magnetische toon van doelgerichtheid.
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld.

Kin 41: Rode Lunaire Draak (Toon 2).
Ik polariseer om te koesteren
Het zijn stabiliserend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

TOON 2; Lunaire Toon van Uidaging!
Kracht: uitdagingen aangaan. Polariseren; stabiliseren; uitdaging vaststellen; verder kijken dan je neus lang is; de andere kant of de achterkant van dingen kunnen zien.
De volledige Toon uitleg vind u in dit "PDF doc. enter please".Kin 42: Witte Elektrische Wind
Ik activeer om te communiceren
Adem verbindend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van de dood

Kin 43: Blauwe Zelfbestaande Nacht
Ik definieer om te dromen
Intuïtie metend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van de storm
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 44: Geel Boventoon Zaad
Ik bekrachtig om te richten
Gewaarzijn oproepend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van de vrije wil

Kin 45:Rode Ritmische Slang
Ik organiseer om te overleven
Instinct balancerend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 46: Witte Resonante Wereldoverbrugger
Ik kanaliseer om gelijkheid te brengen
Gelegenheid inspirerend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 47: Blauwe Galactische Hand
Ik harmoniseer om te weten
Heelwording modellerend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 48: Gele Solaire Ster
Ik pulseer om te verfraaien
Kunst realiserend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van opbloei

Kin 49: Rode Planetaire Maan
Ik perfectioneer om te zuiveren
Stroming producerend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de planetaire toon van manifestatie. Ik word geleid door de kracht van navigatie

Kin 50: Witte Spectrale Hond
Ik los op om lief te hebben
Loyaliteit vrijlatend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij
Ik ben een polaire Kin
Ik transporteer het witte galactische spectrum

Kin 51: Blauwe Kistallen Aap
Ik draag op om te spelen
Illusie universeel makend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de kristallen toon van samenwerking.
Ik word geleid door de kracht van overvloed Ik ben een galactische activering poort….betreed mij

Kin 52: Gele Kosmische Mens
Ik verdraag om te beïnvloeden
Wijsheid transcenderend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van intelligentie

Kin 53: Rode Magnetische Hemelwandelaar
Ik verenig om te onderzoeken
Waakzaamheid aantrekkend
Ik bezegel de uitkomst van ruimte
Met de magnetische toon van doelgerichtheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 54: Witte Lunaire Tovenaar
Ik polariseer om te betoveren
Ontvankelijkheid stabiliserend
Ik bezegel de uitkomst van tijdloosheid
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van de dood

Kin 55: Blauwe Elektrische Adelaar
Ik activeer om te creëren
Geest verbindend
Ik bezegel de uitkomst van visie
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking
Ik ben een polaire Kin
Ik vestig het blauwe galactische spectrum
Begin van Blauwe Seizoen

KIN 56: Gele Zelfbestaande Krijger
Ik definieer om vragen te stellen
Onbevreesdheid metend
Ik bezegel de uitkomst van intelligentie
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

Kin 57: Rode Boventoon Aarde
Ik bekrachtig om te ontwikkelen
Synchroniciteit oproepend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Kin 58: Witte Ritmische Spiegel
Ik organiseer om te reflecteren
Orde in evenwicht brengend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 59: Blauwe Resonante Storm
Ik kanaliseer om te katalyseren
Energie inspirerend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 60: Gele Galactische Zon
Ik harmoniseer om te verlichten
Leven modellerend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van opbloei

Kin 61: Rode Solaire Draak
Ik pulseer om te koesteren
Het zijn realiserend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 62: Witte Planetaire Wind
Ik perfectioneer om te communiceren
Adem producerend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 63: Blauwe Spectrale Nacht
Ik los op om te dromen
Intuïtie vrijlatend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 64: Geel Kristallen Zaad
Ik draag op om te richten
Gewaarzijn universeel makend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 65: Rode Kosmische Slang
Ik verdraag om te overleven
Instinct transcenderend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van universeel water

Kin 66: Witte Magnetische Wereldoverbrugger
Ik verenig om gelijkheid te brengen
Mogelijkheid aantrekkend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de magnetische toon van doelgerichtheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 67: Blauwe Lunaire Hand
Ik polariseer om te weten
Heelwording stabiliserend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 68: Gele Elektrische Ster
Ik activeer om te verfraaien
Kunst verbindend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van de vrije wil

Kin 69: Rode Zelfbestaande Maan
Ik definieer om te zuiveren
Stroming metend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van levensenergie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 70: Witte boventoon Hond
Ik bekrachtig om lief te hebben
Loyaliteit oproepend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 71: Blauwe Ritmische Aap
Ik organiseer om te spelen
Illusie balancerend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 72: Gele Resonante Mens
Ik kanaliseer om te beïnvloeden
Wijsheid inspirerend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van opbloeien
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 73:Rode Galactische Hemelwandelaar
Ik harmoniseer om te onderzoeken
Waakzaamheid modellerend
Ik bezegel de uitkomst van ruimte
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Kin 74: Witte Solaire Tovenaar
Ik pulseer om te betoveren
Ontvankelijkheid realiserend
Ik bezegel de uitkomst van tijdloosheid
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 75: Blauwe Planetaire Adelaar
Ik perfectioneer om te creëren
Geest producerend
Ik bezegel de uitkomst van visie
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een polaire Kin
Ik verruim het blauwe galactische spectrum

Kin 76: Gele Spectrale Krijger
Ik los op om vragen te stellen
Onbevreesdheid vrijlatend
Ik bezegel de uitkomst van intelligentie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 77: Rode Kristallen Aarde
Ik draag op om te ontwikkelen
Synchroniciteit universeel makend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de kristallen toon van medewerking
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 78: Witte Kosmische Spiegel
Ik verdraag om te reflecteren
Orde transcenderend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 79: Blauwe Magnetische Storm
Ik verenig om te katalyseren
Energie aantrekkend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de magnetische toon van doelgerichtheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 80: Gele Lunaire Zon
Ik polariseer om te verlichten
Leven stabiliserend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

Kin 81: Rode Elektrische Draak
Ik activeer om te koesteren
Zijn verbindend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 82: Witte Zelfbestaande Wind
Ik definieer om te communiceren
Adem metend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 83: Blauwe Boventoon Nacht
Ik bekrachtig om te dromen
Intuïtie oproepend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 84: Gele Ritmische Zaad
Ik organiseer om te richten
Gewaarzijn balancerend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 85: Rode Resonante Slang
Ik kanaliseer om te overleven
Instinct inspirerend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van navigatie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 86: Witte Galactische Wereldoverbrugger
Ik harmoniseer om gelijkheid te brengen
Mogelijkheid modellerend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 87: Blauwe Solaire Hand
Ik pulseer om te weten
Heelwording realiserend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van overvloed

Kin 88: Gele Planetaire Ster
Ik perfectioneer om te verfraaien
Kunst producerend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 89: Rode Spectrale Maan
Ik verenig om te zuiveren
Stroming aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de magnetische toon van doelgerichtheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 90: Witte Kristallen Hond
Ik draag op om lief te hebben
Loyaliteit universeel makend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 91: Blauwe Kosmische Aap
Ik verdraag om te spelen
Illusie transcenderend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 92 Gele Magnetische Mens
Ik verenig om te beïnvloeden
Wijsheid aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van de vrije wil
Met de magnetische toon van doelgerichtheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 93: Rode Lunaire Hemelwandelaar
Ik polariseer om te onderzoeken
Waakzaamheid stabiliserend
Ik bezegel de uitkomst van ruimte
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van levenskracht
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 94: Witte Elektrische Tovenaar
Ik activeer om te betoveren
Ontvankelijkheid verbindend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 95: Blauwe Zelfbestaande Adelaar
Ik definieer om te creëren
geestelijkheid metend
Ik bezegel de uitkomst van visie
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 96: Gele Boventoon Krijger
Ik bekrachtig om vragen te stellen
Onbevreesdheid oproepend
Ik bezegel de uitkomst van intelligentie
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van opbloei
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 97: Rode Ritmische Aarde
Ik organiseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit balancerend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 98: Witte Resonante Spiegel
Ik kanaliseer om te reflecteren
Orde inspirerend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 99: Blauwe Galactische Storm
Ik harmoniseer om te katalyseren
Energie modellerend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van overvloed

Kin 100: Gele Solaire Zon
Ik pulseer om te verlichten
Leven realiserend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van intelligentie

Kin 101: Rode Planetaire Draak
Ik perfectioneer om te koesteren
Het zijn producerend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van universeel water

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 102: Witte Spectrale Wind
Ik los op om te communiceren
Adem vrijlatend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 103: Blauwe Kristallen Nacht
Ik draag op om te dromen
Intuïtie universeel makend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 104: Gele Kosmische Zaad
Ik verdraag om te richten
Gewaarzijn transcenderend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 105: Rode Magnetische Slang
Ik verenig om te overleven
Instinct aantrekkend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 106: Witte Lunaire Wereldoverbrugger
Ik polariseer om gelijkheid te brengen
Mogelijkheden stabiliserend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 107: Blauwe Elektrische Hand
Ik activeer om te weten
Heelwording verbindend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van magie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 108: Gele Zelfbestaande Ster
Ik definieer om te verfraaien
Kunst metend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van opbloei
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 109: Rode Boventoon Maan
Ik bekrachtig om te zuiveren
Stroming oproepend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van navigatie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 110: Witte Ritmische Hond
Ik organiseer om lief te hebben
Loyaliteit balancerend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 111: Blauwe Resonante Aap
Ik kanaliseer om te spelen
Illusie inspirerend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 112: Gele Galactische Mens
Ik harmoniseer om te beïnvloeden
Wijsheid modellerend
Ik bezegel de verwerking van de vrije wil
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort… betreed mij

Kin 113: Rode Solaire Hemelwandelaar
Ik pulseer om te onderzoeken
Waakzaamheid realiserend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 114: Witte Planetaire Tovenaar
Ik perfectioneer om te betoveren
Ontvankelijkheid producerend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van spirit
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 115: Blauwe Spectrale Adelaar
Ik los op om te creëren
Geest vrijlatend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een polaire Kin
Ik transporteer het blauwe spectrum
Ik ben een galactische activering poort… betreed mij

Kin 116: Gele Kristallen Krijger
Ik draag op om te bevragen
Onbevreesdheid universeel makend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 117: Rode Kosmische Aarde
Ik verdraag om te ontwikkelen
Synchroniciteit transcenderend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van geboorte

Kin 118: Witte Magnetische Spiegel
Ik verenig om te reflecteren
Orde aantrekkend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 119: Blauwe Lunaire Storm
Ik polariseer om te katalyseren
Energie stabiliserend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 120: Gele Elektrische Zon
Ik activeer om te verlichten
Leven verbindend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van opbloei
Ik ben een polaire Kin
Ik vestig het gele galactische spectrum

Kin 121: Rode Zelfbestaande Draak
Ik definieer om te koesteren
Zijn metend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 122: Witte Boventoon Wind
Ik bekrachtig om te communiceren
Adem oproepend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 123: Blauwe Ritmische Nacht
Ik organiseer om te dromen
Intuïtie balancerend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 124: Gele Resonante Zaad
Ik kanaliseer om te richten
Gewaarzijn inspirerend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Me de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van intelligentie

Kin 125: Rode Galactische Slang
Ik harmoniseer om te overleven
Instinct modellerend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van universeel water

Kin 126: Witte Solaire Wereldoverbrugger
Ik pulseer om gelijk te maken
Mogelijkheid realiserend
Ik bezegel de opslag van dood
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 127: Blauwe Planetaire Hand
Ik perfectioneer om te weten
Heelwording producerend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 128: Gele Spectrale Ster
Ik los op om te verfraaien
Kunst vrijlatend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 129: Rode Kristallen Maan
Ik draag op om te zuiveren
Stroming universeel makend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van geboorte

Kin 130: Witte Kosmische Hond
Ik verdraag om lief te hebben
Loyaliteit transcenderend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 131: Blauwe Magnetische Aap
Ik verenig om te spelen
Illusie aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 132: Gele Lunaire Mens
Ik polariseer om te beïnvloeden
Wijsheid stabiliserend
Ik bezegel de verwerking van de vrije wil
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van opbloei

Kin 133: Rode Elektrische Hemelwandelaar
Ik activeer om te onderzoeken
Waakzaamheid verbindend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Kin 134: Witte Zelfbestaande Tovenaar
Ik definieer om te betoveren
Ontvankelijkheid metend
Ik bezegel de verwerking van tijdloosheid
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 135: Blauwe Boventoon Adelaar
Ik bekrachtig om te creëren
Geest oproepend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van overvloed

Kin 136: Gele Ritmische Krijger
Ik organiseer om vragen te stellen
Onbevreesdheid balancerend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 137: Rode Resonante Aarde
Ik kanaliseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit inspirerend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van universeel water

Kin 138: Witte Galactische Spiegel
Ik harmoniseer om te reflecteren
Orde modellerend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 139: Blauwe Solaire Storm
Ik pulseer om te katalyseren
Energie realiserend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 140: Gele Planetaire Zon
Ik perfectioneer om te verlichten
Leven producerend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van elegantie
Ik ben een polaire Kin.
Ik breid het gele galactische spectrum uit

Kin 141: Rode Spectrale Draak
Ik los op om te koesteren
Zijn vrijlatend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 142: Witte Kristallen Wind
Ik draag op om te communiceren
Adem universeel makend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 143: Blauwe Kosmische Nacht
Ik verdraag om te dromen
Intuïtie transcenderend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 144: Gele Magnetische Zaad
Ik verenig om te richten
Gewaarzijn aantrekkend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 145: Rode Lunaire Slang
Ik polariseer om te overleven
Instinct stabiliserend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van navigatie

Kin 146: Witte Elektrische Wereldoverbrugger
Ik activeer om gelijkheid te brengen
Mogelijkheden verbindend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van hart
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 147: Blauwe Zelfbestaande Hand
Ik definieer om te weten
Heelwording metend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 148: Gele Boventoon Ster
Ik bekrachtig om te verfraaien
Kunst oproepend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de boventoon van straling
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 149: Rode Ritmische Maan
Ik organiseer om te zuiveren
Stroming balancerend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 150: Witte Resonante Hond
Ík kanaliseer om lief te hebben
Loyaliteit inspirerend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van spirit
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 151: Blauwe Galactische Aap
Ik harmoniseer om te spelen
Illusie modellerend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van visie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 152: Gele Solaire Mens
Ik pulseer om te beïnvloeden
Wijsheid realiserend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van elegantie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 153: Rode Planetaire Hemelwandelaar
Ik perfectioneer om te onderzoeken
Waakzaamheid producerend
Ik bezegel de uitkomst van ruimte
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 154: Witte Spectrale Tovenaar
Ik los op om te betoveren
Ontvankelijkheid vrijlatend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 155: Blauwe Kristallen Adelaar
Ik draag op om te creëren
Geest universeel makend
Ik bezegel de uitkomst van visie
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht volbrenging
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 156: Gele Kosmische Krijger
Ik verdraag om te bevragen
Onbevreesdheid transcenderend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur
Gele Zuidelijke Kasteel van Geven
Hof van Intelligentie

Kin 157: Rode Magnetische Aarde
Ik verenig om te ontwikkelen
Synchroniciteit aantrekkend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 158: Witte Lunaire Spiegel
Ik polariseer om te reflecteren
Orde stabiliserend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van hart

Kin 159: Blauwe Elektrische Storm
Ik activeer om te katalyseren
Energie verbindend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van overvloed

Kin 160: Gele Zelfbestaande Zon
Ik definieer om te verlichten
Leven metend. Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een polaire Kin
Ik zet het gele galactische spectrum om

Kin 161: Rode Boventoon Draak
Ik bekrachtig om te koesteren
Zijn oproepend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van universeel water

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 162: Witte Ritmische Wind
Ik organiseer om te communiceren
Adem balancerend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 163: Blauwe Resonante Nacht
Ik kanaliseer om te dromen
Intuïtie inspirerend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 164: Gele Galactische Zaad
Ik harmoniseer om te richten
Gewaarzijn modellerend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 165: Rode Solaire Slang
Ik pulseer om te overleven
Instinct realiserend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 166: Witte Planetaire Wereldoverbrugger
Ik perfectioneer om gelijk te maken
Mogelijkheden producerend
Ik bezegel de opslag van dood
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 167: Blauwe Spectrale Hand
Ik los op om te weten
Heelwording vrijlatend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 168: Gele Kristallen Ster
Ik draag op om te verfraaien
Kunst universeel makend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 169: Rode Kosmische Maan
Ik verdraag om te zuiveren
Stroming transcenderend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Kin 170: Witte Magnetische Hond
Ik verenig om lief te hebben
Loyaliteit aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 171: Blauwe Lunaire Aap
Ik polariseer om te spelen
Illusie stabiliserend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van overvloed

Kin 172: Gele Elektrische Mens
Ik activeer om te beïnvloeden
Wijsheid verbindend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van intelligentie

Kin 173: Rode Zelfbestaande Hemelwandelaar
Ik definieer om te onderzoeken
Waakzaamheid metend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 174: Witte Boventoon Tovenaar
Ik bekrachtig om te betoveren
Ontvankelijkheid oproepend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 175: Blauwe Ritmische Adelaar
Ik organiseer om te weten
Geest balancerend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 176: Gele Resonante Krijger
Ik kanaliseer om te bevragen
Onbevreesdheid inspirerend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 177: Rode Galactische Aarde
Ik harmoniseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit modellerend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van geboorte

Kin 178: Witte Solaire Spiegel
Ik pulseer om te reflecteren
Orde realiserend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 179: Blauwe Planetaire Storm
Ik perfectioneer om te katalyseren
Energie producerend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 180: Gele Spectrale Zon
Ik los op om te verlichten
Leven vrijlatend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een polaire Kin.
Ik transporteer het gele galactische spectrum

Kin 181: Rode Kristallen Draak
Ik draag op om te koesteren
Zij universeel makend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 182: Witte Kosmische Wind
Ik verdraag om te communiceren
Adem transcenderend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van de dood
Blauwe Nacht ~ wavespell 15
Kracht van Overvloed

Kin 183: Blauwe Magnetische Nacht
Ik verenig om te dromen
Intuïtie aantrekkend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 184: Geel Lunair Zaad
Ik polariseer om te richten
Gewaarzijn stabiliserend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 185: Rode Elektrische Slang
Ik activeer om te overleven
Instinct verbindend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een polaire Kin
Ik vestig het rode galactische spectrum

Kin 186: Witte Zelfbestaande Wereldoverbrugger
Ik definieer om gelijk te maken
Mogelijkheid metend
Ik bezegel de opslag van de door
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 187: Blauwe Boventoon Hand
Ik bekrachtig om te weten
Heelwording oproepend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 188: Gele Ritmische Ster
Ik organiseer om te verfraaien
Kunst balancerend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 189: Rode Resonante Maan
Ik kanaliseer om te zuiveren
Stroming inspirerend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 190: Witte Galactische Hond
Ik harmoniseer om lief te hebben
Loyaliteit modellerend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 191: Blauwe Solaire Aap
Ik pulseer om te spelen
Illusie realiserend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 192: Gele Planetaire Mens
Ik perfectioneer om te beïnvloeden
Wijsheid producerend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 193: Rode Spectrale Hemelwandelaar
Ik los op om te onderzoeken
Waakzaamheid vrijlatend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 194: Witte Kristalen Tovenaar
Ik draag op om te betoveren
Ontvankelijkheid universeel makend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van de dood

Kin 195: Blauwe Kosmische Adelaar
Ik verdraag om te creëren
Geest transcenderend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 196: Gele Magnetische Krijger
Ik verenig om te bevragen
Onbevreesdheid aantrekkend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 197: Rode Lunaire Aarde
Ik polariseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit stabiliserend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 198: Witte Elektrische Spiegel
Ik activeer om te reflecteren
Orde verbindend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van spirit

Kin 199: Blauwe Zelfbestaande Storm
Ik definieer om te katalyseren
Energie metend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 200: Gele Boventoon Zon
Ik bekrachtig om te verlichten
Leven oproepend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 201: Rode Ritmische Draak
Ik organiseer om te koesteren
Zijn balancerend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 202: Witte Resonante Wind
Ik kanaliseer om te communiceren
Adem inspirerend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 203: Blauwe Galactische Nacht
Ik harmoniseer om te dromen
Intuïtie modellerend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van volbrenging
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 204: Gele Solaire Zaad
Ik pulseer om te richten
Gewaarzijn realiserend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 205: Rode Planetaire Slang
Ik perfectioneer om te overleven
Instinct producerend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van ruimte
Ik ben een polaire Kin
Ik breid het rode galactische spectrum uit

Kin 206: Witte Spectrale Wereldoverbrugger
Ik los op om gelijk te maken
Mogelijkheid vrijlatend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 207: Blauwe Kristallen Hand
Ik draag op om te weten
Heelwording universeel makend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 208: Gele Kosmische Ster
Ik verdraag om te verfraaien
Kunst transcenderend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

Kin 209:Rode Magnetische maan
Ik verenig om te zuiveren
Stroming aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mij eigen kracht verdubbeld

Kin 210: Witte Lunaire Hond
Ik polariseer om lief te hebben
Loyaliteit stabiliserend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van spirit
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 211: Blauwe Elektrische Aap
Ik activeer om te spelen
Illusie verbindend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van visie
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 212: Gele Zelfbestaande Mens
Ik definieer om te beïnvloeden
Wijsheid metend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 213: Rode Boventoon Hemelwandelaar
Ik bekrachtig om te onderzoeken
Waakzaamheid oproepend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van geboorte

Kin 214: Witte Ritmische Tovenaar
Ik organiseer om te betoveren
Ontvankelijkheid balancerend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 215: Blauwe Resonante Adelaar
Ik kanaliseer om te creëren
Geest inspirerend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 216: Gele Galactische Krijger
Ik harmoniseer om te bevragen
Onbevreesdheid modellerend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 217: Rode Solaire Aarde
Ik pulseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit realiserend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Kin 218: Witte Planetaire Spiegel
Ik perfectioneer om te reflecteren
Orde producerend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van de dood
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 219: Blauwe Spectrale Storm
Ik los op om te katalyseren
Energie vrijlatend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 220: Gele Kristallen Zon
Ik draag op om te verlichten
Leven universeel makend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van vrije wil
Harmonische 56
Elektrische Inbreng
Informeer Opbloei van Dienstverlening

Kin 221: Rode Kosmische Draak
Ik verdraag om te koesteren
Zijn transcenderend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 222: Witte Magnetische Wind
Ik verenig om te communiceren
Adem aantrekkend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de magnetische toon van doen
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 223: Blauwe Lunaire Nacht
Ik polariseer om te dromen
Intuïtie stabiliserend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van visie

Kin 224: Geel Elektrisch Zaad
Ik activeer om te richten
Gewaarzijn verbindend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 225: Rode Zelfbestaande Slang
Ik definieer om te overleven
Instinct metend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een polaire kin
Ik zet het rode galactische spectrum om

Kin 226: Witte Boventoon Wereldoverbrugger
Ik bekrachtig om gelijk te maken
Mogelijkheid oproepend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 227: Blauwe Ritmische Hand
Ik organiseer om te weten
Heelwording balancerend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 228: Gele Resonante Ster
Ik kanaliseer om te verfraaien
Kunst inspirerend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 229: Rode Galactische Maan
Ik harmoniseer om te zuiveren
Stroming modellerend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van ruimte

Kin 230: Witte Solaire Hond
Ik pulseer om lief te hebben
Loyaliteit realiserend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van de dood

Kin 231: Blauwe Planetaire Aap
Ik perfectioneer om te spelen
Illusie producerend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 232: Gele Spectrale Mens
Ik los op om te beïnvloeden
Wijsheid vrijlatend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 233: Rode Kristallen Hemelwandelaar
Ik verdrag op om te onderzoeken
Waakzaamheid universeel makend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Kin 234: Witte Kosmische Tovenaar
Ik verdraag om te betoveren
Ontvankelijkheid transcenderend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 235: Blauwe Magnetische Adelaar
Ik verenig om te creëren
Geest aantrekkend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 236: Gele Lunaire Krijger
Ik polariseer om te bevragen
Onbevreesdheid stabiliserend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van elegantie

Kin 237: Rode elektrische Aarde
Ik activeer om te ontwikkelen
Synchroniciteit verbindend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van geboorte

Kin 238: Witte Zelfbestaande Spiegel
Ik definieer om te reflecteren
Orde metend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Kin 239: Blauwe Boventoon Storm
Ik bekrachtig om te katalyseren
Energie oproepend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van volbrenging
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Kin 240: Gele Ritmische Zon
Ik organiseer om te verlichten
Leven balancerend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 241: Rode Resonante Draak
Ik kanaliseer om te koesteren
Zijn inspirerend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van ruimte
Ik ben een galactische activering poort…betreed mij

Rode Draak - Imix (iemiesj)...

Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Kin 242: Witte Galactische Wind
Ik harmoniseer om te communiceren
Adem modellerend
Ik bezegel de inbreng van spirit
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van de dood

Kin 243: Blauwe Solaire Nacht
Ik pulseer om te dromen
Intuïtie realiserend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 244: Gele Planetair Zaad
Ik perfectioneer om te richten
Gewaarzijn producerend
Ik bezegel de inbreng van opbloei
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

Kin 245: Rode Spectrale Slang
Ik los op om te overleven
Instinct vrijlatend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een polaire Kin
Ik transporteer het rode galactische spectrum

Kin 246: Witte Kristallen Wereldoverbrugger
Ik draag op om gelijk te maken
Mogelijkheid universeel makend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de kristallen toon van samenwerking]
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid

Kin 247: Blauwe Kosmische Hand
Ik verdraag om te weten
Heelwording transcenderend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 248: Gele Magnetische Ster
Ik verenig om e verfraaien
Kunst aantrekkend
Ík bezegel de opslag van elegantie
Met de magnetische toon van doel
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 249: Rode Lunaire Maan
Ik polariseer om te zuiveren
Stroming stabiliserend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van geboorte

Kin 250: Witte Elektrische Hond
Ik activeer om lief te hebben
Loyaliteit verbindend
Ik bezegel de verwerking van hart
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid
Ik ben een polaire Kin
Ik vestig het witte galactische spectrum

Kin 251: Blauwe Zelfbestaande Aap
Ik definieer om te spelen
Illusie metend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

Kin 252: Gele Boventoon Mens
Ik bekrachtig om te beïnvloeden
Wijsheid oproepend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de boventoon toon van straling
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

Kin 253: Rode Ritmische Hemelwandelaar
Ik organiseer om te onderzoeken
Waakzaamheid balancerend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 254: Witte Resonante Tovenaar
Ik kanaliseer om te betoveren
Ontvankelijkheid inspirerend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van de dood

Kin 255: Blauwe Galactische Adelaar
Ik harmoniseer om te creëren
Geest modellerend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

Kin 256: Gele Solaire Krijger
Ik pulseer om te bevragen
Onbevreesdheid realiserend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

Kin 257: Rode Planetaire Aarde
Ik perfectioneer om te ontwikkelen
Synchroniciteit producerend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van levenskracht

Kin 258: Witte Spectrale Spiegel
Ik los op om te reflecteren
Orde vrijlatend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

Kin 259: Blauwe Kristallen Storm
Ik draag op om te katalyseren
Energie universeel makend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van magie

Kin 260: Gele Kosmische Zon
Ik verdraag om te verlichten
Leven transcenderend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van opbloei
Ik ben een galactische activering poort… betreed mij

AH YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO

Hunab K'u, the spirit behind the thought:


Globe dr. Johan van der Beek - kin 25 - Red Crystal Serpent - tone 12...

...ceo The United Universe
e-mail: uniteduniverse@hotmail.com
phone: +31 (0) 6 15 87 18 94.

Copyright © The United Universe - All rights reserved -|Privacy Statement|