Aap heet in het Maya 'Batz'

 

Aap heet in het Maya ‘Batz’:

En hij/zij brengt ons de kracht van humor. Het is de belichaming van absolute vrijheid. Bij de Maya’s was het de Aap die het rekenen in Tonen naar de mensen bracht.

Aap: zijn periode is 10 januari t/m 06 februari in heersende Resonante Maan (7). Mensen geboren onder de invloed van Toon 7 zijn sterk geïndividualiseerde personen, en zijn goede meetrillers en ze kunnen zich goed inleven in de ander. Ze lijken te weten wat er in de anderen omgaat. Zij leven en doen dingen volgens hun eigen schema. Het lijkt wel of ze de enige zijn die gewoon doen wat ze moeten doen. Ze werken hart en zelfstandig om hun doel te bereiken, waarbij obstakels worden overwonnen, wat hun veel bewondering van andere oplevert (wees een bron van inspiratie). Klik hier om terug te keren naar de andere Maya Sterrenbeelden.

Hunab K'u, the spirit behind the thought:


Globe dr. Johan van der Beek - Red Crystal Serpent...

...ceo The United Universe
e-mail: uniteduniverse@hotmail.com
phone: +31 (0) 6 15 87 18 94.

Copyright © The United Universe - All rights reserved -|Privacy Statement|