Beknopte uitleg over The United Universe

 

 

English language

 

 

 

Hoe The United Universe bij wil dragen aan een betere wereld voor iedereen:

The United Universe is de allereerste globale organisatie. Dat wil zeggen, dat elk van de 237 onafhankelijke staten en zelfbesturende gebieden die onze wereld rijk is zijn eigen internetsite en aparte database heeft. Want in al die landen heb je nu eenmaal problemen (groten en kleine) en er studeren daar studenten (onze collega’s), en je hebt daar internet en nu dus ook een organisatie van The United Universe.

Armoede, onrecht, milieuvervuiling, terrorisme en oorlogen noem maar op! Mensen zien zoveel leed... dat ze er bijna immuun voor zijn geworden. Wat kun je er immers aan doen als individu? Nu, met de oprichting van The United Universe, kan iedereen iets betekenen. Want The United Universe biedt een platform voor mensen die willen bijdragen aan een betere wereld. Op The United Universe slaan mensen de handen ineen om wereldproblemen te lokaliseren en te signaleren. Daarnaast profileert The United Universe zich vooral als een plek waar deze problemen kunnen worden opgelost. Gezamenlijk vinden bezoekers van de organisatie oplossingen voor lokale, nationale en internationale problemen. Collectieve intelligentie (vereende kracht) maakt alles mogelijk. Steeds meer mensen realiseren zich dat de wereld ten onder kan gaan, als we niet snel tezamen actie ondernemen. The United Universe biedt zo elk individu de mogelijkheid actief bij te dragen aan oplossingen voor de wereldproblematiek. En daarbij kunnen alle projecten 24 uur per dag en 7 dagen in de week live gevolgd worden via “Projectcoördinatie”.

<<< klik hier en enter www.TUU.nu >>>

Waarom is The United Universe in het leven geroepen:

Rond de jaarwisseling van 2012 en 2013 is de druk op de natuurlijke voorraden en de milieubelasting van Moeder Aarde zo groot dat er wel een omslag "cultuuromslag wel te verstaan" moet plaats vinden! Je kan zelf nagaan dat er iets erg in de maak is. Kijk maar om je heen en ervaar en zie hoe de wereld, het milieu en je medemens nu enorm heeft te lijden.

Om wat voor problemen gaat het dan eigenlijk:

De problemen die Deepak Chopra probeert uit te legen in een interview met Rick Nieman of RTL TV of the Netherlands:

< Deepak Chopra, click here for the interview >

En... Al Gore en... Leonardo DiCaprio zo helder verfilm én raak als een klap in ons gezicht in:
"An Inconvenient Truth" en "The 11th Hour" duidelijk maken!

< Al Gore, klik hier voor een korte film >

< L. DiCaprio, klik hier voor een korte film >

Deze problemen mogen we niet meer negeren. Deze hebben te maken met het leefklimaat van ons alle. Zowel van de huidige als volgende generaties. Hoe lang laten we dit nog zo doorgaan?! Steeds vaker komen er zaken naar boven die het daglicht niet kunnen verdragen en dat wordt alleen nog maar erger. Want we liggen nu eenmaal op rampkoers. Tegen het einde van 2012 is de koek gewoon op en zitten we als ratten in de val. De meeste van ons worden zo gedwongen om een pas op de plaats temaken en een cultuuromslag door te gaan. Maar er ligt een groot gevaar op de loer. Namelijk... dat de arme landen nu ook de welvaart willen meemaken die de grote en rijke (G20) landen al hebben doorgemaakt. Waardoor we nu al zo beroerd moeten leven. Daarom is de kans aanwijzig dat er landen zijn die gewoon doorgaan met de verwoesting van onze planeet. Waardoor de stroomversnelling niet meer te stoppen is en we daarom zo afglijden naar totale chaos. Als je je zo een voorstelling kan maken van al die ellende dat ons nog te wachten staat in de toekomst. Dan kan je zelf wel bedenken dat dit een goede reden is om The United Universe in het leven te roepen enter: www.TheUnitedUniverse.org

Het is nu nog even afwachten op het jaar 2012, dat het onvermijdelijke drama zich dan gaat ontpoppen:

Als er niet snel actie ondernomen wordt om ons leefklimaat te reden en een cultuuromslag temaken (zie menu: After 21/12/2012 Prophecy) dan zal het bovenste het begin inleiden van een onomkeerbaar proces. Dit komt dus nog boven op de al bestaande problemen die zijn veroorzaakt door de industriële revolutie die wij oogluikende hebben toegelaten. Daarom hebben grote delen van de wereld nu al regelmatig te kampen met natuurrampen zoals cyclonen, tornado’s, en/of orkanen dat een rechtstreeks gevolg is van de opwarming van onze Aarde (Global Warming). Andere gebieden hebben weer te kampen met aardbevingen, overstromingen of droogtes dat weer een gevolg heeft van... schoondrinkwater schaarste, voedsel tekorten en in het ergste geval hongersnood en de milieuvervuiling die nu al onverstelbare hoog contestaties laat meten die ongekend milieuverontreiniging tot zijn gevolgd heeft van zowel ter land, in het water en in de lucht. We laten de opzie nog even open voor een Globale Epidemie maar de kans daarop wordt met de dag alleen maar groter. De fossiele brandstoffen zijn zo goed als uitgeput. De inflatie loopt aardig op en de leningen zijn torenhoog waardoor de economie wel eens inéén kan storten. Kijk maar naar de geldcrisis waardoor de mogelijkheid op een hyperinflatie steeds dichtbij komt. Waardoor er zo mogelijk grote paniek uitbreekt (paniek is dan zachtjes uitgedrukt). Oorlogen wat nog meer dood en bederf met zich mee gaat brengen en alleen maar nog meer ellenden. De meeste van ons worden dan pas bewust om een mentale verandering door te gaan maken zoals "John Lennon" het bedoelde in het bijzonder mooi en veel zeggende lied "Imagine": I HOPE SOMEDAY YOU'LL JOIN US, AND THE WORLD WILL BE AS ONE. Imagine gezongen door "John Lennon". Velen denken maar dat onze planeet ontuitputtend is maar die mensen staat een grote verassing te wachten. Want we hebben nu al de trend gezet naar totale chaos en vele van ons zijn al bezorgt dat deze stroomversnelling niet meer te stoppen is. The globe doctor daarentegen hoopt er een beetje op dat ze zich hierin vergissen en het nu nog niet te laat is om een Wereldwijde cultuuromslag, naar een nieuw Aria temaken (een positieveninstelling kan nooit kwaad toch ;-)

"IS EVERYBODY GOING MAD"

The globe doctor gaat samen met U en The United Universe hier een stokje voor steken:

We gaan al die ellende een alternatief bieden. Zo gaan we met zijn alle bijdragen aan een beter leefklimaat voor iedereen. The globe doctor gaat aan de noodrem (Emergency Breke) hangen en laat die dan niet meer los, net zoals een pitbull dat ook niet zou doen.

Lieve mensen, planeet Aarde is nu al in onbalans (laat staan in 2012). Velen zien inmiddels in dat deze onbalans het resultaat is van decennia van verwaarlozing van de Natuur, Onszelf en het Klimaat. Doordat we blindelings de kunstmatige Gregoriaanse kalender, de maatschappij en bijbehorende economie voor lief hebben genomen. Hierdoor zijn we nu het contact met de natuur en ons instink kwijtgeraakt. En het bizarre van dit alles is dan toch wel dat we hierdoor ook nog eens beperkt zijn in onze vrijheid.

Imagine by: "John Lennon"

<<< For the Lyrics (PDF file) of Imagine by John Lennon right click here >>>

Het lijkt me dat John Lennon het zo bedoelde: Luister alsjeblieft naar het lied van The United Universe dan begrijpt u gelijke wat wij bedoelen…

To download the song "for the Planet and the Human race" (mp3) right click here and Save Target As?

The United Universe dot Com:

Biedt een platform aan mensen die willen bijdragen aan een betere Wereld voor iedereen want collectieve intelligentie (vereende kracht) maakt alles mogelijk!

De hope is you... because they so blind to the truht:

Wat een goede tijd om in geboren te zijn en in te leven want deze generatie gaat de Wereld opnieuw vormgegeven. Few are those who see with their own eyes and feel with their own heart, please raise your awareness and join The United Universe please...

"In contact met mijn ware bron laat ik mijn twijfels gaan en zie wat mijn pad is"

Terug naar welke site?:

-< The United Universe. >-< 24/7 TUUnews. >-< Globe Doctor .>-< Maya TunUc Age.>-

Copyright © The United Universe ( www.TUU.nu ) - All rights reserved - |Privacy Statement| |