Maya Lezing 2012 Shift

 

English language

 

Lesmateriaal voor de Maya 2012 shift:

<<< vind je hier en/of je kan het gewoon mee lezen in deze site >>>

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 1 of 5.

Het voorwoord: Tijdens de laatste Maya periode “van wat betreft de Evolutie van ons Collectieve Bewustwording” die loopt vanaf 11 februari 2011 tot en met 28 oktober 2011 is het dan de bedoeling dat ons Bewustzijn volwassen is geworden. Maar mocht het zo zijn dat er om de één of andere reden... sommigen onderons niet meer het verschil kunnen herkenen tussen wat bewustzijn, fantasie en/of de droomwereld is. Dan volgt hier de correctie met de meest krachtige Maya informatie die Johan van der Beek ooit heeft erkend. Want pas na deze informatie volledige geabsorbeerd te hebben kan er pas echt spraken zijn van een Maya 2012 Shift!

Maya bijscholing: Over het leven dat eigenlijk zo logisch en herkenbaar is. Maar omdat de mens ongelimiteerd in zijn denken is, is het wenselijk om daar Paal en Perk aan te stellen alvorens we beginnen met deze Maya bijscholing. Door ons referentiekader tot aan de buitenste rand van ons Melkwegstelsel te limiteren als ons territorium... “waar binnen alles Energetisch, Spiritueel, Fysiek, en Gevoelsmatig mogelijk is’’. En dat dan te beschouwen als het Universum waar we deel vanuit maken. Want alles draait rond het centrum van ons Melkweg in het midden gelegen Zwarte Gat. Zoals een groot wiel als een cyclus en dat noemen de Maya’s Hunab K’u.

Hunab K’u is de stichter van Maat en Beweging en de architect van ons Melkwegstelsel.

Ik wil graag op celniveau beginnen: met de cyclus van de Maan die in al onze cellen zit en in het bijzondere in de baarmoeder van de vrouw. De bouwstoffen om gezonde cellen aan te maken komt uit moeder natuur (Living Raw Food). En de celkern heeft de energie van de Zon nodig zodat ze alle goed kunnen functioneren.

De Vader van planeet Aarde is de Zon en haar Moeder de Maan, alle Sterrenstelsels in de Melkweg zijn Familie en het Zwarte Gat in het centrum daarvan is Hunab K’u. En dit vergeten Kleinkindje (de Aarde) heeft een levenscyclus dat gevormd word door al het Water, de Lucht, de Vegetatie, Dieren enz. dat het Ecosysteem wordt genoemd waar de Mens dus deel vanuit maakt. Want in mij zit een stukje dat Goddelijk is en dat stukje God zit er ook in jou net zoals bij iedereen. Zodat we kunnen zeggen dat we met zijn alle het Goddelijke zijn. Maar begrijp me alsjeblieft niet verkeert want met God bedoel ik niet een of ander persoon met een lange baard en/of een Symbool maar het Leven zelf! Vraag; En wat maakt ons “het grootse natuurwonder” anders dan die van de dieren en de planten? =Antwoord; je innerlijke intelligente en jou bewustzijn dat de wijsheid uit het Universum bespiegeld. Maar hier later meer over.

Nu wil ik doormiddel van een korte meditatie energetisch in contact treden met de Maya bron Hunab K’u.

• Eerst resetten we al onze Chakra’s... door te denken aan kristalhelder wit licht en laten we vanuit onszelf de Oerklank klinken "Aum"... zodat ze kunnen stabiliseren... Aum!!!
• Dan beginnen we bij de Stuitchakra en deze basis Chakra bevindt zich onderaan de wervelkolom. Vanuit deze Chakra en via onze benen aarden we met planeet Aarde en zorgen we voor een goede verankering door diep te wortelen. Hierdoor komt het centrum van ons wezen in verbinding te staan met de binnenste ijzeren kristallen kern van de Aarde.
• Zonnevlechtchakra: Deze bevindt zich een paar centimeter boven de navel. Vanaf deze Chakra en via de rechter arm maken we een verbinding met vader Zon.
• Hartchakra: Deze bevindt zich midden in de borstkas ter hoogte van het Hart. Vanaf deze Chakra en via de linker arm maken we een verbinding met moeder Maan.
• Vervolgens laten we door eerder genoemde Hemellichamen “de Maan, de Zon, en planeet Aarde” je Multidimensionale Unit vol stromen met Kosmische Energie. En als dat vol is mag dat gewoon overstromen via de Kruinchakra en daar maken we dan een Astrologische verbinding mee met de Bron van de Maya’s die in het midden van het Melkwegstelsel is gelegen. Dus nu niet woordkeuzelelijk met je hoofd in de wolken lopen maar Energetisch in Hunab K’u... “het zwarte gat duiken” zodat alle Kosmische Energie en Informatie goed kan doorstromen.

“Laat dit de basis zijn... om elke dag mee te beginnen”

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 2 of 5.

Maya huiswerk dat we niet op school hebben geleerd:

Het is niet alleen dat ons lichaam uit de zelfde bouw- en delfstoffen bestaan als planeet Aarde en andere Hemellichamen. Maar ons lichaam is ook uit verschillende cycli opgebouwd. Net zoals alles in het Melkweg verweven zit in een opeenstapeling van cycli.

Vraag; Waarom bestaat alles dan uit cyclische? =Antwoord; omdat alles met de rotatiestroom meebeweegt van Hunab K’u en daarbij ook in de greep gevangen zit van de zwaartekracht van onze Melkwegstelsel.

En hoe komt het dat alle cyclussen zo op elkaar lijken; Ten eerste omdat elke cyclus een begin en een einde heeft. En omdat een bepaalde cyclusgroep iets kan voorstellen van bijvoorbeeld een Object, Entiteit en/of een Wezen.

Zo heeft elke cyclisch zijn eigen tijdspiraal... waardoor je ze uit elkaar kan houden. Laten we nu de baan eens berekenden vanaf Hunab K'u tot en met de cyclus van het Water in ons lichaam. Zo weten we dat ons bloed in een minuut door onze aderen stroomt en onze Zonnestelsel er wel 250 miljoen jaar over moet doen om een rondje om Hunab K'u te draaien binnenin ons Melkwegstelsel.

En ergens zo Boven zo Beneden in deze hiërarchie aan cycli “die allen hun eigen ritme hebben” zit een kalenderuurwerk cyclusmechanisme waar de volgende beschreven cycli gezamenlijk en heel comfortabel in passen. Zoals de 26000 jarige precisiecyclus van de Equinox die de Maya Long Count wordt genoemd en loopt tot en met 21 December 2012. + de 13 dierenriem tekens van de Maya Zodiac. + de 365 dagen van planeet Aarde die daarmee een rondje om zijn Zon draait “de Ecliptica”. + de 13 Manen cycli van 13x28 dagen rond planeet Aarde “het jaar van de Maan”. + de 13 maandencyclus “het Zonnejaar” die begint en eindigt op 25 Juli en die dag noemen de Maya’s dag buiten de tijd. + de 260 dagen of te wel “negen maandencyclus van de zwangerschap” wat samen hangt met de reïncarnatiecyclus van de Maya Tzolkin met zijn 13:20 tijdfrequentie (dat is voor het denken). + de Zonnewendes “met de Juniwende op 21 juni en de Decemberwende op 21 december”. + de vier seizoenen cycli “de jaargetijden”. + de 28 dagen van de menstruatie cyclus, de 28 durende emotionele cyclus en in 28 dagen worden al de cellen op de huid vervangen. + de 7 dagen van de week en in ons lichaam bevinden zich 7 hoofd Chakra’s “Chakra in het Sanskriet staat voor wiel” en deze zeven energiewielen zijn knooppunten van energie die verbinden je energetische wezen met je fysieke lichaam. En als laatste nemen we de dagcycli van... dat planeet Aarde een rondje om zijn as meedraait. Deze telling van dagen wordt bij de Maya’s kin genoemd. Door deze opsomming ontstaat de Maya Tun Uc ZonneMaanjaar die met alle eerder genoemde cyclische een verbinding heeft. Dit is een natuurlijke tijdsberekening die vanuit het bioritmencyclus van de mens is berekend. Als het ware zoals we op planeet Aarde in het grote Melkwegstelsel een rondje om Hunab K’u heen draaien.

"Er is dus geen einde en ook geen begin want alles gaat altijd door in verbinding"

In bijna alle Sterrenstelsel is wel een Zon te vinden waar een Planeet plus zijn Maan:

Precies op de juiste afstand omheen draaien. Waardoor er leven op die planeet mogelijke is. En al die leefbare planeten hebben een Omlooptijdcyclus... dat gekwalificeerd kan worden als een ZonneMaanjaar (enter: www.TunUc.com ). En al het leven op die planeet "Intelligent of Niet" verblijven dan als het waren op een ruimte tijd schip (in de vorm van een planeet)”. Die alle dus een natuurlijk Tijdcyclus en Tijd Frequentie hebben waar al dat leven dus onder geboren is. Hier hoef je geen NASA (USA) en/of een Europese ((E)ESA) Ruimte Geleerde voor te zijn om dit als een feit te erkennen.

En dan komt Planeet Aarde in het vizier en wat blijkt nou? Dat ze daarop haar natuurlijke tijdcyclus en tijd Frequentie van 13:28 (van het gevoel). Zomaar hebben ingeruild voor een mechanische Kalender genaamd Gregoriaanse met Tijd Frequentie 12:60 (tijd is geld). Waar de Wereld handels markt nu op is aangepast en alle wetten en geldtransacties dus ook op zijn gestandaliseert. Zou je toch eens achter de oren moeten krabben en jezelf kunnen afvragen van... zouden we hierdoor misschien in deze helse Tijden zijn beland?

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 3 of 5.

Een Maya uitleg over de maya: “zonder hoofdletter wel te verstaan” die vanuit het Sanskriet van zowel de Hindoeïsme als ook het Boeddhisme “Sluier van Illusies betekend”.

Nu eens even berekenen hoeveel cycli er onder de Gregoriaanse kalender vallen “waar de Wereldmarkt gestandaardiseerd op is”? Niet één! Zelfs niet de dagcyclus. Omdat ze altijd zo lopen te klooien met de zomer- en wintertijd aanpassingen en door de correctie van schrikkeltijd en schrikkeldagen. Nu dan maar eens even bekijken hoeveel invloed de Gregoriaanse kalender heeft in ons dagelijks leven: je verjaardagdatum. + naar school gaan, opleiding en op tijd op je werk zijn. + wanneer je salaris wordt gestort, vakantiegeld en aan aflossingen voldaan moet worden. + we gaan een paar keer in het jaar op een bepaalde datum op vakantie. + de feestdagen en wanneer er een party is. + het journaal en/of nieuws programma’s op de radio en de televisie verschijnen. + alle afspraken in je agenda en je aantekeningen in je dagboek. + je Sterrenbeeld en ook je Horoscoop wordt uit deze kalender getrokken. In je dagelijkse routine heeft de tijd een grote impact. Een kalender speelt dus een grote factor in je Leven en in de Wereld een alles bepalende rol. Want wist je trouwens dat het woord kalender van het Latijnse woord Calends afkomstig is en dat betekend een rekeningkasboek. De Gregoriaanse kalender zou net zo goed Vaticaanse Pay Day kunnen heten want dat is precies wat het inhoudt. Omdat elke Wet en ook alle geldtransacties hierop zijn aangepast. Ongelukkig genoeg zijn de meeste mensen vandaag de dag sterk verbonden met deze Gregoriaanse economische kalender met tijdfrequentie 12:60 (tijd is geld). Dit is door een mannelijke priesterorde bedachte mechanische kalender welke volledig los staat van enige natuurlijke cyclische in wat voor vorm dan ook.

Wat vind je bijvoorbeeld ook van het feit dat er op een bepaald punt in de geschiedenis, ze het 13de Sterrenbeeld die van de Slangendrager (Ophiuchus) uit de Dierenriem c/q. Zodiac hebben gegooid? Hoewel de ecliptica wel door de Slangendrager loopt behoort hij niet meer tot de dierenriem “dat is toch gek”. Want de Zon doorloopt de Slangendrager wel van 29 november tot 18 december en dat duurt 19 dagen. Je zult er daarom niet versteld van staan dat de Maya’s niet met twaalf, maar met dertien Sterrenbeelden werken. Zo nu dat we enigszins wat verward zijn komt hier de Knockout Punch! De maanden binnenin de Gregoriaanse kalender zijn evenmin onlogisch... neem nou September, de negende maand, betekent in het Latijn zeven, Oktober de tiende maand betekent in het Latijn acht, November de elfde maand betekent negen en tenslotte December de twaalfde maand betekent in Latijn tien “probeer te beseffen dat hoe belachelijk dit ook allemaal klinkt dit geen grap is”. Het enige wat overeen lijkt te komen in de Gregoriaanse kalender zijn de dagen van de week. Maar ook die zijn niet logisch want zondag komt van de Zon, maandag stamt af van de Maan, dinsdag van planeet Mars, woensdag is afgeleid van planeet Mercurius, donderdag van planeet Jupiter, vrijdag stamt af van planeet Venus en tenslotte komt zaterdag van planeet Saturnus. Het kiezen van deze zeven namen van de week lijkt voor de hand te liggen maar de volgorde is in feite volkomen willekeurig. Omdat deze niet overeenstemt met de volgorde waarin zich de betreffende hemellichamen bevinden in onze Zonnestelsel. Vraag ik me toch af... hoe deze katholieken priesters hun heiligenkalender eigenlijk aanzien? Want dit moet toch echt verwarrend zijn?!

Wat bijna niemand weet; is dat via een kalender ze je sociaal- en bewustzijnsysteem kunnen domineren en manipuleren waarnaar we uiteindelijk hun ideeën in ons leven hebben geïntegreerd. En daar komt nog eens bovenop dat de route die het Vaticaan en zijn Paus voor de gewone mens hebben gepland en uitgestippeld. Daar zijn hun Superieur en wij de Schapen “waar ze de Wolf letterlijk en figuurlijk door de eeuwen heen bijv. ook door “Heksenvervolging” uit ons hebben verbannen”. En waar die weg naartoe leidt? Dat mag Joost weten... voor als nu naar totale Chaos voor zowel de hele afgezwakte kudden en Moeder Natuur. En voorlopige zitten we wel mooi met de gebakken peren (wtf)!

“Tijd komt van het Geestelijke en Mentale gebied, een Kromme tijd schept een Kromme geest”

Veel mensen waaronder ik toen ook hebben nooit een flauw idee gehad... dat er jaarlijks geld (VEEL GELD), miljoenen voor alle geregistreerde kerkgangers in het "Doopregister", van de belastingbetaler wordt overgemaakt naar het Vaticaan (ik viel van mijn stoel toen ik daar achter kwam). Daarom zijn ze natuurlijk Wereldwijd zo machtig geworden door de eeuwen heen. Dus uit het oogpunt (Point Of View) van de Gevederde Slang... zorgen miljoenen kerkgangers ervoor dat het Vaticaan en zijn onderdanen gewoon hun misdrijven kunnen blijven uitvoeren. Waardoor hun machtsimperium alleen maar blijft toenemen. Daarvoor is het van groot belang dat voor mijn part iedereen moeite gaat doen om zich hiervan te distantiëren. Zodat de heerschappij van de Paus en haar Vaticaan gestaagd afneemt tesamen met hun kalender.

Via deze link vindt u de juiste stappen die u kunt nemen voor het uitschrijven bij de (katholieke) kerk, enter: http://dry.sailingissues.com/uitschrijven-kerken.html voor de bron enter: http://dry.sailingissues.com/uitschrijven-kerk.html

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 4 of 5.

Hoe mijn kijk op de wereld voorgoed is verandert: door wat de oude Maya indianen “die van voor de 16e eeuw” mij hebben bijgebracht en geleerd.

Je heb die uitspraak vast weleens gehoord; Het zit allemaal tussen je oren. Dat is eigenlijk een Understatement want tussen je oren zit een mechanisme dat ook wel je biologische klok wordt genoemd. En alles wat je wil doen eerst uitberekent... alvorens je overgaat tot actie “met het doen en laten”. Want elke cel in je lichaam doet gemiddeld een paar miljoen dingen per seconden en alle cellen weten tegelijkertijd wat een andere doet. Dit centrum tussen onze oren scant; A/ wat er zich afspeelt in de directe omgeving; B/ al de informatie van wat er in je lijf gebeurt; C/ je ogen zien, je neus ruikt, je oren nemen waar, je mond proeft; D/ en houd ook rekening met de tijd waar je jezelf in bevind (Time and Place). En terwijl dat proces verloopt volgen we energetisch en onbewust... soms ook fysiek de cyclus van de Sterren, de Zon en de Maan. Alleen zijn we het contact met dat centrum ergens op de lagere school al kwijtgeraakt. Want het hersenspoelen begint al in de derde klas... met het leren van klokkijken. Zodat onze kinderen al op vroege leeftijd worden geleerd... als ze willen weten hoe laat het is, ze hoog op de kerkklok moeten kijken in plaats van naar de stand van de Zon en de Maan om zo hun tijd te bepalen. Hier volgt een voorbeeld; vraag maar eens aan een oude Maya Indiaan hoe laat het is en/of als je lievelingsdier zou kunnen antwoorden, zouden ze geen horloge en/of klok nodig hebben om je de juiste tijd te kunnen vertellen. Zo zijn we dus al vroeg in onze jeugd afgesneden van de natuurlijke Maya tijdcyclus waar onze “Geest en Gevoel” zo sterk mee verbonden zijn. En ook van de Natuurlijke Realiteit doordat we Inside The Box (in de doos) hebben moeten leren denken dat we wederom op school hebben geleerd. We leren dus in The Box te denken waar meer dan 50 procent van alle Ambtenaren wereldwijd corrupt zijn, de Politiek handelt uit list en bedrog, de Bankenwereld een loopje neemt met ons geld en wij daar zelf voor moeten betalen, de Paus een pedofiele achterban heeft, ze de Lucht en de Zeeën gebruiken als chemische vuilstortplaats en worden de longen van moeder natuur “de bossen wereldwijd” op grote schaal gekapt!

Eigenlijk is het van de gekken... dat onze kinderen naar school gaan om een vak te studeren en deze dan later in de economie te vestigen. Terwijl juist de economie zo verantwoordelijk is voor de “leegroof en misstanden op Aarde” (echt bizar wat er gaande is!). Daardoor hebben we nu een wereldbeeld voor ogen gekregen die ver afstaat van de werkelijkheid. Zodat het ons belet inzicht te hebben in de realiteit omdat we hierdoor in een sluier van illusies zijn omgeven, wordt de ware toestand van de Wereld aan het zicht onttrokken.

If you’re still sleeping: "Wake Up Please". Or are you still resting? Then get up now. Because all the work is done. So take your responsibility from where you left it. We have to continue the quest. It’s time to get back on it! Grand Elder of the Living Maya Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj (Wandering Wolf) say Awaken!

...Awaken enter link: http://www.youtube.com/watch?v=XlLHEot3koI&feature=player_embedded

I Can Only Show You The Main Road… You're The One That Has To Walk The Mile…

Realiseer je goed dat er op elk moment en dat constant van alles wat je maar kan bedenken gebeurt en plaatsvindt in het grote Melkwegstelsel. En al die energie en informatie verzamelt zich uiteindelijk in Hunab K’u waarna het verwerkt wordt. En deze Kosmische Energie zijn vorm kiest om opnieuw een weg terug te banen door de verschillende cyclische van het Melkweg heen, Sterren en Zonnestelsel via planeet Aarde uiteindelijk weer naar je Multidimensionale Unit toe. Dit is de belangrijkste Energetische-cyclus die jou en mij verbinden met de “Maya Oergod Hunab K’u”.

Voor nu om enigszins weer de Orde te kunnen herstellen en te handhaven in de Wereld; Kunnen we beginnen om ons te distantiëren van deze “economische Gregoriaanse kalender” door te concentreren op de oude tijdcyclus van de Maya. Want dan reset ie zichzelf volgens natuurlijke standaard. Zoals die van de oude Maya’s hun natuurlijke 13 Manen kalender c/q. Maya Tun Uc ZonneMaanjaar. Ik wil hiermee dus benadrukken dat je doormiddel van het erkennen van de natuurlijke Maya Tun Uc ZonneMaanjaar, je zo weer energetisch verbonden wordt met alle “natuurlijke universele cyclische”.

Via deze link hieronder vind je een printversie van de natuurlijke Maya Tun Uc ZonneMaanjaar zie:

"Click images to enlarge the Tun Uc SolarMoonyear cycles"

"Click images to enlarge the Tun Uc SolarMoonyear cycles"

“And In Order To Remember We Are… Part Of Nature And Not Above It”

Daarom stelt Johan van der Beek iedereen voor om gewoon gebruik te maken van de biologische tijdfrequentie 13:28 (van het gevoel)... die van de Maya Tun Uc ZonneMaanjaar waar je vanuit nature in overeenstemming mee bent. Zodat we weer op één lijn komen met de Wonderen van de Natuur, het Leven en de Kosmos.

Want als je weet waar het leven vandaan komt en bij hoort... begrijp je ook waar het naartoe leidt en zelfs beter waarom je Hier in het Nu bent (Time and Place).

“Weten is niet genoeg, we moeten het Toepassen. Willen is niet genoeg, we moeten het gewoon doen”

Maya specialist Johan van der Beek; vraagt je bij deze vriendelijk doch dringend om deze Maya onderwijs te verspreid alsjeblieft. Doing Nothing Means Suffer The Consequences… I Shit You Not!

Nu gaan we verder met de presentatie: over de verschillende niveaus van het bewustzijn enter www.TunUc.com / Maya 2012 Schift zie Part 5 of 5"

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 5 of 5.


Hunab K'u, the spirit behind the thought:


Johan van der Beek - kin 25 - Red Crystal Serpent - tone 12...

...ceo The United Universe
e-mail: uniteduniverse@hotmail.com
phone: +31 (0) 6 15 87 18 94.

Copyright © Globe United - All rights reserved -|Privacy Statement|