The Maya Eenheidsbewustzijn Groet

 

Uitleg van de Eénheidsbewustzijn Groet:

Deze meditatie is speciaal ontwikkelde om ons te wapenen voor de dag 20/05/2012 de dag die te boeken komt te staan als de Dag Des Onheil! We deze techniek ook kunnen gaan gebruiken om het licht uitte stralen zodat uw Akasha archief (zie menu: SOIL) niet uitgelezen kan worden.

(1) We legen eerst de basis:

Namelijk door het reguleren van onze ademhaling. Kom volledig tot rust en in heldere concentratie. Maak de geest leeg.

Focus op uw ademhaling en stem u af op het IN (eb) en UIT (vloed) van uw ademhaling zodat uw hele wezen een wordt met dit kalme ritme. Laat deze stroom u naar uw innerlijke rustpunt brengen. “De stilte in u zelf. Adem nu dit stille bewustzijn uit vanuit de kern van uw wezen. Visualiseer uw ademhaling als rimpelingen in een vijver. Of als lichtgolven die vanuit uw lichaam uitwaaieren. Blijf zo een tijdje ademhalen en concentreer u dan op de gedachten dat ieder levend wezen ademhaalt. Zeg tegen uzelf: “we ademen allemaal het licht in”. Open uzelf nu voor de universele krachten van het licht. Nu is het moment aangebroken om onze Chakra’s te stabiliseren.

(2) Het stabiliseren van alle 7 Chakra’s:

We gaan met onze aandacht naar de stuit-Chakra. Visualiseer terwijl u ademhaalt krachtige rode energie die naar binnen stroomt vanuit de aardekern en begint te gloeien in het eerste Chakra. Ga nu omhoog naar het heiligbeen centrum het tweede Chakra. Haal rustig adem, zie en voel daar heldere oranje vlammen spelen. Adem vervolgens helder geel zonlicht in de Solar plexus die u verwarmt en met troost kan vervullen.Neem nu het krachtige lente -groen van jong gras in uw hart Chakra op. Concentreert u daarna op de keel Chakra, adem het zuivere blauw van een zomerhemel in. Inhaleer het stralende indigo van de avondhemel in uw voorhoofdscentrum. Een kristal heldere energie breekt door en geeft een helder en kalm bewustzijn. Adem nu violet licht in uw kruin centrum, het pure licht van het goddelijke bewustzijn. Accepteer uzelf als een spiritueel wezen. Inhaleer zuiver licht in elk van de centra in een bundel van pure energie terwijl de stroom van uw ademhaling helemaal vanzelf gaat. Concentreert u op uw hartcentrum, voel het evenwicht en harmonie die vanuit dit centrum straalt

(3) Onze geest reinigen:


We blijven gefocust op onze ademhaling en in onze geest projecteren we een mooi beeld van een waterval. Die vanuit een rustige stroom begint te stromen en uw hele geest vervuld met aangenaam lauw warm, kristalhelder water en u zo geheel en al reinigt.

 
 

(4) Vervolgens worden wij een met al het natuurlijk opgeslagen mineraal water wat in de lagen van moeder aarde ligt. Daarna smelten we samen met alle wereldzeeën.

(5) Als u er klaar voor bent.. worden wij nu een in lichaam en geest.

 

(5) Tijd en Ruimte:

Voor alles is een tijd en plaats (Time and Place) in dit hier en nu. Als u werkelijk in het hier en nu belandt. Uw bewustzijn in de eeuwigheid plaatst, tilt u uw wezen als het ware buiten plaats en tijd.

(6) Zoals dit zonnestelsel de beschermengel van onze planeet is, is Moeder Aarde de beschermengel van de Mensheid!

Het Universum zit vol met wondere en het leven is daar een klein onderdeel van. Want de mens is ongelimiteerd geschapen met een natuurlijke aanleg om van zichzelf te leren “slim” omdat die zich in alle gevalle/gevaren meester kan maken. “verstandig” omdat de mens in staat is om altijd de juiste keuzes te maken! Er is een bewustwordings proces gaande en een visie dat zowel de mens, de sterren en planeten vanuit de zelfde oorsprong geboren zijn en in wezen bestaan uit de zelfde bouwmaterialen (zie menu: Globe vs. Human). Zo is er een gehele samenhang op micro en macro niveau. De mens dus één is met water, en het water weer één is met Moeder Aarde, Moeder Aarde weer één is met alle Sterren en Planeten en alle Sterren en Planeten weer één zijn met de zwaartekracht en de zwaartekracht weer op haar beurt één is met alle Black Holes, en die zijn dan weer één met de Donkere Energie en de Donkere Energie weer met de donkere Materie en dan is uiteindelijk de donkere Materie weer één met de tegenhanger van de totale niets (zie menu: Big Dip).

(7) Om ons bewustzijn te laten versmelten met de kosmos rest ons nog een laatste stap naar heelheid. Met een grote teug ademen we alle sterrenstof en lichtdeeltjes waar het universum uit is gemaakt in en visualiseren wij dat wij vrij zijn van ons stoffelijk lichaam en een zijn geworden met het heelal. En we de aarde omhelzen met ons hart.

...zodat we deze prachtige plek goed van alle kanten kunnen belichten en onze intuïtie over het ritme van de aarde kunnen uitspreken, zodat we de taak van de reden tot leven en van het bestaan van de natuur in het hier en nu goed tot ons door kunnen laten dringen

(8) Als je je kan openstellen voor de schoonheid en eenvoud van eenheid. Zou je vanuit het hele spectrum van de kleuren van de Chakra’s deze eenheid en verbondenheid kunnen uitstralen (via de Chakra kleur van de dag).

(9) Elke dag van de 7 dagen van de week zijn verbonden aan een specifieke Chakra met een element en een kleur. De eerste dag van de week begint altijd met een zondag en eindigt op zaterdag.

Chakra’s in het algemeen: In je lichaam bevinden zich 7 hoofd Chakra’s, dit zijn knooppunten van energie. Deze knooppunten verbinden je energetische lichaam (je aura of ziel) met je fysieke lichaam. In de literatuur worden de plekken van de Chakra’s op verschillende locaties in het lichaam aangegeven. Ook geeft men diverse benamingen aan deze energie punten. Als je de globale ligging weet dan voel je vanzelf waar de Chakra’s zich in jouw lichaam bevinden. Aangezien energie jouw intentie volgt komt deze energie vanzelf aan bij de juiste Chakra’s tijdens de Maya eenheidsbewustzijnsgroet (het mediteren).

Zondag 1= Kruin-Chakra.
Maandag 2= Stuitchakra (Basis-Chakra).
Dinsdag 3= Voorhoofds-Chakra (Derde-0og-Chakra).
Woensdag 4= Onderbuik-Chakra (Sacraal-Chakra).
Donderdag 5= Keel-Chakra.
Vrijdag 6= Zonnevlecht-Chakra.
Zaterdag 7= Hart-Chakra.

Bij zondag hoort het kruin-Chakra (dit bevind zich op het midden van de schedel)

Het kruin-Chakra heeft geen verband met het stoffelijke. Er is dus geen astrologische connectie en zij is ook niet verbonden met de elementen. Het kruin-Chakra is wel verbonden met een kleur namelijk mystiek violet en zuiverend wit licht. De edelsteenachtige schittering van puur violet is de voorbode van een transcendent bewustzijnsniveau, geïnspireerd naar het verlangen om de eeuwige waarheid te kennen. Het duidt op verlicht denken, en een diepe connectie met de spirituele wereld van wijsheid. De stille schoonheid van pas gevallen sneeuw is het perfecte beeld van zowel de schoonheid als de stilte van wit, de kleur die de volledig ontwaakte geest symboliseert. Zijn zuiver schone energie doet uw geest uitdijen tot een schitterende stroom van wit licht en verbindt u via uw eigen kruin-Chakra met de hoogste bewustzijnsniveaus.

Tinten violet, als u violet in het aura ziet, is het meestal krachtig en helder en heeft geen negatieve aspecten. Tinten wit, wit ziet men zelden in het aura aangezien het een volledig verlicht wezen aanduidt. Als er wit aanwezig is zal het gewoonlijk vanuit de kruin van het hoofd schijnen en is het een teken dat de persoon inspiratie krijgt uit een verheven bron. Als dit gebeurt wordt zuiver licht vanuit de kosmos binnen gehaald en filtert door de hele aura heen en verhoogt daarmee de straling!

Bij maandag hoort de Stuit-Chakra (de stuitchakra bevindt zich onderaan de wervelkolom):

Deze Chakra bevat het element Aarde en draagt de kleur dynamisch rood. De warme, levensbevestigende pracht van rood beïnvloed u op oerniveaus. Zijn energie circuleert door uw lichaam in uw bloed en activeert ook uw stuitchakra, het centrum van uw wezen dat in verbinding staat met de binnenste kern van onze planeet. Diep in het binnenste van de Aarde is een vurige, gloeiende energie te vinden en het is deze energie die u uw basale levenslust geeft. Dit is de reden waarom rood uw stemming verhoogt en uw bloed stimuleert!

Tinten rood, u kunt rood absorberen in zijn felste, zuiverste vorm, maar de kleur ervan verschilt afhankelijk van wat er met u gebeurt. Uw aura zal dit weerspiegelen: een licht rood laat uw spontane, speelse kant zien, terwijl diepe, rijke schakeringen wijzen op moed, geduld en sterke emoties maar als kleur merkbaar donker of vaal is, is dit een teken van gevaarlijk geblokkeerde, gefrustreerde energie.

Bij dinsdag hoort de Voorhoofd-Schakra (die bevindt zich tussen de wenkbrauwen):

De voorhoofdschakra is niet verbonden met een element omdat zij boven het materiële uitstijgt. Deze Chakra draagt de kleur van indigo. Het hypnotische nachtblauw van indigo heeft een transformerend effect op het lichaam en ziel. Het is het teken van een ware mysticus en ook de kleur van de voorhoofd-Chakra. Dit psychische centrum verhoogt de helderziendheid en verbreedt uw paragnostische gezichtsvermogen, zodat u verleden, heden en toekomst als één beeld kunt zien. Omdat indigo de rechter hersenhelft stimuleert, activeert het uw creatieve verbeelding, verdiept uw intuïtie en geeft u een sereen, innerlijk zelfvertrouwen dat u de waarheid kent.

Indigotinten, nemen in de aura vaak purperen en violette schakeringen aan, en deze kleuren verbinden u allemaal met hogere bewustzijnsniveaus en bevorderen een wonderbaarlijk gevoel van vrede en spirituele harmonie maar een uitgesproken niveau van indigo in uw aura kan u ook problemen bezorgen. Mensen met mystieke hoedanigheden worden vaak verkeerd begrepen, en dit kan leiden tot uitsluiting en eenzaamheid.

Bij woensdag behoort het Heiligbeen-Chakra (dat bevindt zich in de onderbuik waar de interne geslachtsorganen zitten):

Het element water en de kleur van vrolijk oranje horen bij deze Chakra. De verwarmende gloed in het hart van een vlam is de perfecte uitbeelding van de opgewekte energie van oranje. Dit is wat uw Heiligbeenchakra activeert en wordt uitgedrukt in vreugdevolle, instinctieve liefde voor het leven. Oranje energie stimuleert uw genot in voedsel, muziek, dans en seks. Terwijl het een diep gevoel van welbevindingen, geluk en overvloed voedt.

Tinten oranje, een zuiver, helder oranje in uw aura is een positief teken van energie, optimisme, verbeeldingskracht, concentratie en doelgerichtheid maar er kunnen zich verschillende schakeringen voordoen, afhankelijk van wat in uw leven gebeurt, zo wijst een licht, oranjegele tint zeer creatieve mentale activiteit, terwijl aan het andere uiteinde van de schaal een roodachtig oranje verwarring, ambivalentie, sluwheid en onderdrukte emoties kan weerspiegelen. Een zeer donker of vale tint waarschuwt voor onbeheerste genotzucht.

Bij donderdag hoort de Keel-Chakra (deze Chakra bevindt zich tussen de sleutelbenen in de hals, boven het borstbeen):

Het keel-Chakra is verbonden met het element ether en draagt de kleur blauw. De koele, kalme kracht van blauw verbindt u met de onafzienbare vergezichten van de Hemel en Oceaan, en roept spiritualiteit, toewijding, en een gevoel van heilige op. Blauw is ook de kleur van uw keelchakra, uw communicatiecentrum. Eenmaal geactiveerd inspireert deze Chakra u in de geest van de waarheid te spreken. Blauw is een onmetelijk verreikende kracht die tot uiting kan worden gebracht door een onafhankelijke persoonlijkheid, een verheven idealist en aan het andere uiterste, een diep emotioneel persoon die zich vaak overweldigd voelt door krachtige gevoelens.

Tinten blauw, een helder hemelblauw in uw aura duidt op zelfvertrouwen en mentale helderheid, turkoois duidt een rustige houding aan, en een zachte, lichte schakering wijst op toewijding aan een ideaal. Als het blauw erg bleek is, duidt dit op oppervlakkige gedachten. Diepere tinten kunnen betekenen dat u zich “blue” (gedeprimeerd) voelt als gevolg van een periode van somberheid, of op langere termijn, een ernstige depressie maar sommige donkerblauwe tinten zijn zeer positief: nachtblauw is de teken van verhoogde intuïtie, terwijl marineblauw de werking van een beschermende energie weerspiegelt.

Bij vrijdag hoort de Navel-Chakra (zonnevlechtchakra) die bevindt zich een paar centimeter boven de navel:

Dit Chakra is verbonden met het element vuur en haar kleur is verhelderend geel, de kenmerkende kleur van de navel-chakra het centrum dat uw gevoel van persoonlijke macht, eigenwaarde en prestatie genereert is ook de kleur van de Zon, met zijn positieve eigenschappen van schittering, openheid, helderheid en warmte. De kracht van geel in uw leven is tweeledig: op het fysieke niveau stelt het u in staat lekker in uw vel te zitten; verstandelijk bevordert het helder denken, open communicatie, analyse, logica, oordeelsvermogen en intelligentie. Geel kan u het hoogste zelfvertrouwen geven om ideeën te verwezenlijken.

Tinten geel, een helder, levend geel in uw aura weerspiegelt de zonnige kant van uw persoonlijkheid. Een heel lichte tint geel wijst op gebieden van mystiek denken.

Bij zaterdag hoort de Hart-Chakra (de hart-chakra bevindt zich midden in de borstkas ter hoogte van het hart):

Het hart-Chakra draagt het element lucht en levensschenkend groen. De verzachtende kracht van het groen brengt rust en harmonie aan de essentie van uw wezen. Het is de kleurenenergie die vanuit uw hartchakra straalt, waar groen uw vermogen bestuurt om de liefde te geven en te ontvangen, u in anderen in te leven en vrede in uzelf te vinden. Groen, Moeder Natuurs eigen kleur, brengt u in een ontspannen, genezend contact met de Wereld om u heen.

Tinten groen, een helder, hel groen in de aura is een gezond teken van een goed oordelingsvermogen, aanpassingsvermogen en evenwicht, terwijl een heel lichte tint op spiritualiteit wijst, het vermogen om te healen en een innig sympathieke natuur.

Dan is er nog de Droom-Chakra “achterhoofd/nek” die ons in staat stelt een verbinding te leggen met de Global Brain van Moeder Aard c/q. Akasha Kronieken (zie MENUTHEORIEËN: SOIL).

Zo zouden we dan zeven outfits kunnen samenstellen in alle kleuren van de Chakra’s:

We kunnen natuurlijke eerst beginne met 7 sjaaltjes, speltjes en/of met de 7 kleurige Chakra armband. Mooi voor in heel uw huis is de “LED color changing light bulb with wireless remote” zodat u elke kamer desgewenst kan aanpassen...

...aan die specifieke dagkleur van de Chakra, zo mogelijk ook eten en drinken in de kleur op die dag aan te passen (hmm maandag de hele dag tomaten en aarbeien en rode wijn). Het aller belangrijkste is vanuit die specifieke Chakra’s te stralen de hele dag door, zodat onze Akasha archieven door Remote Viewingen en/of Channeling onmogelijk kunnen worden ingezien. Welnu... de juiste kleur kiezen, zodat we elke dag een ander licht uitstralen. Kortom, “kleur bekennen” als u dat doet leeft u vanzelf weer in balans met de éénheid van de natuur! Als u vanaf vandaag hiermee begint kan het bijna niet anders dan dat u op een vrolijke en natuurlijke manier naar de oude Maya stad wordt getrokken zodat u zich naast ons komt voegen op 20/05... 06/06... 25/07... 12/12... en op 21/12//2012!

(10) Vanuit deze staat kunnen we elke dag stralen:

Voor nu, voor dat het 20/05/2012 is leren we stapje voor stapje om elke dag weer uit een andere Chakra de wereld in te stralen want de wet van de Karma zegt dat elk gedachte en elk gevoel die u op andere richt, in dezelfde mate op u zal terugslaan. De vrije vertaling van Karma is het Lot. Het Lot is iets waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. U kunt niet ontsnappen aan zijn onverbiddelijke lessen maar het is een kracht die precies datgene aantrekt wat uw ziel nodig heeft om voor uitgang te boeken. Houd u er dus wel rekening mee dat dit werkt als een magneet, waarmee u mogelijk mensen mee aantrekt die uw uitstraling onbewust aanvoelen als de bron van het leven en graag in uw bijzijn willen vertoeven. Wat er dus ook in uw leven gebeurt, of het nu goed is of kwaad, overweeg hoe iedere gebeurtenis verband houdt met uw Karmische bestemming: vanuit dit gezichtspunt is het onmogelijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn! Dat kan je doen besluiten om een aantal zaken die geen bijdrage meer geven aan je leven los te laten. En op een natuurlijke en vreugdevolle wijze in het hier en nu te zijn en blijven.

Het is aan te raden om elke ochtend bewust te zijn van deze bron:

Dat kan heel gemakkelijk met een oefening die heet " Eénheidsbewustzijn groet" om rechtstreekse naar de bron te gaan van de “Eénheidsbewustzijn groet” zoeken we een rustige plekje in uw omgeving waar u even wat rek en strek oefeningen kunt doen. Zoek de rust, pak de eenheid en vind de bewustwording die u nodig heeft. Adem uit als u vooroverbuigt met uw handen naar uw voeten toe (de bewegingen zouden net zo lang kunnen duren zoals een gewone ademhaling voor u duurt, +_ 3 seconde). Tijdens het omhoogkomen ademt u weer in en maakt u met uw armen een grote O cirkel die elkaar overlappen mogen. U herhaalt dit 8 x. Met elke stap/beweging herinneren we één van de eerder beoefende stappen. Voor dat we beginnen... kunt u hier klikken en dit PDF bestand uitprinten en het dan op de grond, tussen uw benen leggen, dan kunt u met elke buiging zien welke daarna komt. Laten we maar snel beginnen! Alvorens te beginne komen we tot rust want de basis was al gelegd na dat we een geschikte plek hadden gezocht...

(1) Concentreer diep op uw ademhaling.
(2) Tijdens het omhoog komen ademt u het licht in.
(2) Vervolgens ademen we alle kleuren van het prismalicht in zodat we in een klap alle Chakra’s stabiliseren.
(3) We worden nu met lichaam en geest één.
(4) Nu visualiseren we de reinigende eigenschapen van kristalhelder bronwater dat ons binnenste vervult..
(5) Vervolgens worden we één met al het water op deze planeet.
(6) Nu heffen we de Time & Place awareness in een keer op!
(7) Door met je hoofd in Hunab K'u te duiken!
(8) Als laatste ademteug inhaleren we alle materie van dit Melkwegstelsel in en neemt ons lichaam de plaats in van de Kosmos.
(9) Dan zouden we nu één moeten zijn met de éénheid.

Als u weer een bent met de Kosmos:

We visualiseren nu een kring met een helderlichte kleur van die resonerende dag Chakra, om u heen! Concentreert u op uw voeten en voel een sterke wortel van energie die in de Aarde is verankert. Ten slotte gaan we recht op staan en maken met beide armen twee piramide driehoeken die u met een inademing met de schouder naar achter slaat en met de uitademing voor uw borstbeen plant. Door de handen op elkaar te plaatsen. Deze herhalen we net zo vaak als we de herhalingen van de Eénheidsbewustzijn groet hebben gedaan (achtkeer). Er is maar een ding waar u in zou moeten geloven en dat is in de Eénheidsbewustzijn die u ter beschikking stelt aan Moeder Natuur en als u daar eenmaal in geloof dan zou u vanuit de Eénheidsbewustzijn moeten stralen! Blijf vooral oefenen, elke dag weer zodat u deze techniek eigen maakt en we op 20/05/2012 (zie menu: Maya 20/05/2012 Meditation) vanuit deze staat, onze sterke wilskracht, tezamen met de pure wilskracht van the globe doctor kunnen bundelen. Zodat we een Piramide Schild van licht kunnen genereren zodat de zonsverduistering niet zijn plan kan uitwerken om een pool shift te bewerkstelen, die plaatsvindt op 20/05/2012... ...in ieder geval de krachten die uit dit Natuurgeweld voortvloeien, onschadelijk worden. Om ons zo enigszins te beschermen tegen de onheil spellende aantrekkingskrachten die aanstaande zijn en verwacht worden en we niet opgezadeld worden met de nasleep van deze gelende Poolshift. Een beetje nadenkend mens die niet gebonden is aan religie zal eerlijk tot de conclusie komen dat Moeder Aarde samen met de Zon en de Maan vele malen krachtiger zijn dan dat we ooit in gedachten hadden.

De data van de polar-shift is bekend maar we willen 100 % sure zijn dat het punt van roteren daadwerkelijk dan zal plaatsvinden. Omdat ruim 97 % van onze gehele wereldbevolking tijdens dit proces zeer groot gevaar loopt en kans loopt om hier op de een of ander manier mee te maken kan krijgen. Vergeet niet vanaf nu elke dag weer u favorietenkleur van de desbetreffende dag-Chakra, aan te trekken en ook zeer zeker uit te stralen enz.

Met Eenheidsbewustzijn groet,

PS. Noteer ook alvast deze datum: 20/05... 06/06... 25/07... 12/12 en 21/12/2012 in u agenda:

Om vrij te houden en ter plaatsen te zijn in de ouden Maya stad (Teotihuacan) in Mexico. Op 06/06 tijdens de Venus overgang, voor het bewustwordingproces te versterken. Op 25/07/2012 om de laatste dag buiten de tijd te vieren van deze kalenderronde en daarbij de invoer van de New Tun Uc Age te bekrachtigen zodat na deze 12/12 2012 ook een 13/13/2013 hebben en op 21/12/2012 om gezamenlijk deze 1 keer in de 26.000 jarige gebeurtenis met gelijk gestemde te vieren ;-)

Copyright © The United Universe - All rights reserved -|Privacy Statement|