Maya Expert Johan van der Beek

 

English language

 

 

 

Voorwoord:

Alle 17 Maya kalenders zijn berekend en hebben een maatstaaf van een baan (orbit) van een of andere hemellichaam in het Universum. En het grote verschil tussen de Maya kalenders en alle ander kalenders is dat die van de Maya een begin en einde cyclus kent en alle andere kalenders hebben dat niet. En de overeenkomst tussen de mens en de Maya kalender zijn dat ze namelijk allemaal uit een cyclus bestaan. Zo heeft elk element altijd een tijd en een plaats (Time and Place) en alles altijd onderheven is aan een of andere cycli en dat proberen de Maya’s ons duidelijk te maken met hun 17 kalenders. Want net zoals de Maan in de greep is van planeet Aarde met haar 28 dagen cyclus is de Aarde in de greep van de Zon met haar 364 (+ één dag buiten de tijd) cyclus en het Zonnestelsel in de greep is van zijn Sterrenstelsel met het 25915 jarige cyclus en onze Sterrenstelsel er een 260 miljoen jaar durige cycli op na laat om een rondje om het centrum van het Black Hole te draaien en dat middenpunt noemen de Maya Hunab K’u!

Inleiding:

Alles buiten een vaste vorm kunnen we kwalificeren als trilling en dat is onderheven aan een bepaalde frequentie. Zelf vanuit een metafysisch standpunt bestaat het gehele Universum uit trillingen (maar zover wil ik nu niet gaan). De frequentie van geluid kunnen we meten in decibellen en een kalender heeft zo zijn eigen tijdfrequentie. Geluid werkt op je oren en een kalender op het gedachtegoed. De Gregoriaanse kalender is ooit bedacht en ingesteld als vaste maatstaf voor de wereldmarkt en die kalender heeft een tijdfrequentie van 12:60. En daarmee kunnen ze onze gedachte beïnvloeden. Simpelweg doordat het een bedachte kalender is en geld zijn tegenhanger is.

Tijdfrequentie:

Alles is trilling en heeft zo zijn eigen frequentie. Het lichaam, zijn gevoel en onze gedachten zijn dus gevoelig voor trillingen. Omdat een trilling uit talloze minuscule energie golfjes bestaat. Als je deelneemt aan de maatschappij en/of de economie dan zit je gevangen in een tijdfrequentie van 12:60. Die ook wel door de Hindoeïsme en het Boeddhisme genoemd wordt als maya en dat betekend vanuit het Sanskriet: Sluier Van Illusies. Omdat je dan de tijdfrequentie volgt van 12:60 die voortvloeit uit de Gregoriaanse kalender. Heeft de mens een wereldbeeld voorogen die ver afstaat van de werkelijkheid! Zodat het ons belet inzicht te hebben in de werkelijkheid omdat we hierdoor in een sluier van illusies zijn omgeven, wordt de ware toestand van de wereld aan het zicht onttrokken. Maar zoals je geluid kan neutraliseren met antigeluid kunnen we deze zogenaamde maya-illusie opheffen door te kiezen voor een andere.

Namelijk een tijdfrequentie van 13:28 die door de natuurvolkeren van de Maya’s (van midden- en zuid-Amerika) werden gevolgd. Want deze Maya Tun Uc ZonneMaanjaar draait met de Aarde en zijn Maan een rondje om haar Zon en heeft een tijdfrequentie van 13:28. Dit is een cyclus waar geen interventie op is geweest. Mits je daar het bestaan niet van afweet volg je deze Maya Tun Uc ZonneMaanjaar instinctief en dat merk je gevoelsmatig.

De Maya’s hanterende wel zeventien kalenders:

En op drie daarvan... de Tzolkin, Tun Uc en de lange telling die afloopt in het magische jaar van 2012 daar heeft Mayan Time Guard (Johan van der Beek) zich in gespecialiseerd.

"klik op de foto om hem te vergroten"

De lange telling:

Deze telling loopt af op 21 december 2012 (zie MAYAN MENU: Voorspelling) dat is het moment om de eindjes aan elkaar te knopen en samen eindelijk de strijd te voleindigen voor de nieuwe (long count) cyclus van bijna 26000 jaar, om precies te zijn 360 (graden) x 72 jaar = 25.920 jaar!

Natuurvolkeren, gelijkgestemde en de Maya’s geloven dat er na deze datum (26 juli 2013) een Nieuw Tijdperk aanbreekt.

Een periode van persoonlijke ontwikkeling en éénheid via de natuurlijke Tun Uc ZonneMaanjaar (zie MAYAN MENU: Maya Tun Uc ZonneMaanjaar).

De Tun Uc:

Deze Tun Uc kalender c/q. cycli van hemellichamen binnenin ons zonnestelsel draait zo accuraat dat er geen ander uurwerk en/of kalender op de wereld is die zich daaraan kan meten.

Hiermee komt deze klok gevoelsmatig overeen met onze biologische mee tikkende klok (innerlijk kompas). Want deze synchroniciteit is afgeleid van de cyclus van planeet Aarde met haar Maan in 13 X 28 dagen = 364 plus één dag buiten de tijd (25 juli) waarmee deze natuurlijke tijd een Zonnejaar van 365 dagen vol maakt.

Deze kosmische kalender die we kunnen pinpointen als Zonnejaar, noemden de Maya’s dus al millennia terug Tun Uc. Maar de Tun Uc ZonneMaanjaar is misschien wel de belangrijkste kalender aller tijden want hiermee kan je voor een individu zijn Maya horoscoop uitrekenen (zie MAYA MENU: Tun Uc ZonneMaanjaar). We zouden het ook een geboortelabelaar kunnen noemen, die aan de hand van je geboortedatum (Toon, Kin en Maya jaar) je Maya Sterrenbeeld tevoorschijn laat komen, die jou dan een plaats aangeeft tussen de Sterren.

Één van de zeventien is de spirituele Tzolkin:

Vanuit de 17 cycli van hemellichamen wordt in 260 dagen een geboortecyclus van negenmaanden hier op Aarde afgelegd en een Kin c/q. kind geboren.

De 260 dagen in deze kalender hebben elk een eigen karakter en energie. Hiermee kan je voor iemand zijn Zonnezegel uitrekenen. En aan de hand daarvan diverse astronomische voorspellingen meedoen (zie MAYAN MENU: Maya Tzolkin). Zij gaan over het proces van creatie (de schepping). Elke dag heeft zo zijn eigen getal en een teken in een bepaalde kleur. Zo zijn er 13 getallen die Tonen worden genoemd en 20 tekens die Zonnezegels worden genoemd.

Op die manier zijn er 13 x 20 combinaties te maken en zo ontstaat er 260 verschillende periode van dagen die zich steeds weer herhaalt in de korte telling van de Tzolkin met een tijdfrequentie van 13:20 (voor het denken).

Just take all the Mayan Grand Elders in mind, wrong: Johan Kukulkan Hunab K’u see “The Global Culture Change” enter: www.global-culture-change.com

In Lak'ech

Copyright © The United Universe - All rights reserved -|Privacy Statement|